Stanoviska České ženské lobby

Česká ženská lobby se hlásí k feministickému přesvědčení, že ženy mají právo na politickou, společenskou a ekonomickou rovnost s muži. Česká ženská lobby prosazuje zájmy všech žen bez ohledu na jejich rasu, etnický původ, zdravotní stav, sexuální orientaci, věk, náboženství či víru. Zároveň ČŽL diverzitu podporuje a uznává a prosazuje rozmanité hodnoty a potřeby žen s ohledem na výše zmíněné charakteristiky. Česká ženská lobby akceptuje různorodost svých organizací a tedy i různorodost feministických směrů, ke kterým se jednotlivé organizace hlásí. 

Zároveň však vyžaduje společně sdílená stanoviska k následujícím tématům:

Náprava definice znásilnění

Genderové role a stereotypy

Kvóty na zastoupení žen a mužů na kandidátních listinách

Násilí na ženách

Ženy a klima

Prostituce a obchod se ženami

Sexualita a reprodukční práva žen

Náhradní mateřství (surogace)

There is a range of drugstores, which don’t dispense treatments through licensed companies. A properly inspected and regulated platform requires a safe dispensing practice and oversight of qualified doctors. Buying medications from unlicensed drugstores, you risk purchasing substandard, poor quality, adulterated or counterfeit drugs. Numerous online pharmacies canadianrxantibiotics.com that are not reliable and trusted cannot guarantee complete safety and protection of the personal information you have provided. To place an order and receive the desired drugs, you will have to fill in your individual information, medical and financial details, so their safety is essential. Cooperate only with the platforms, which feature innovative and adequate encryption systems and guarantee 100% safety of the experience.

Ženy v rozhodovacích pozicích

Ženy na trhu práce

Ženy a globální chudoba

Gender a migrace v ČR 

Multikulturalismus proti rasismu

Veřejná zodpovědnost za péči