CEE Task Force

CEE Task Force

Evropská ženská lobby (EWL) je největší zastřešující ženskou organizací v Evropské Unii (EU), pracující na prosazování práv žen a rovnosti žen a mužů. EWL reprezentuje celkem více než 2500 organizací, mezi nimiž jsou organizace působící ve všech 28 členských státech EU a třech kandidátských zemích, jakož i 20 celoevropských orgánů.

Při 10. výročí vstupu zemí střední a východní Evropy, pobaltských a balkánských států do EU se jedním z hlavních témat stala i otázka, do jaké míry členství v EU pomáhá těmto zemím posouvat kupředu problematiku genderové rovnosti. Problémy nerovného  odměňování žen a mužů, nízké politické participace a reprezentace žen, násilí na ženách či nedostatečného politického prostoru pro ženské a feministické organizace v řadě případů přetrvávají nebo se dokonce zhoršují. Členské organizace EWL upozornily na potřebu společně diskutovat strategie, jak podpořit institucionální zázemí pro prosazování genderé rovnosti, upozornit na lidskoprávní témata a odstranit ekonomická omezení genderové rovnosti ve střední a východní Evropě, pobaltských a balkánských státech. Cílem Pracovní skupiny EWL pro střední a východní Evropu, pobaltské a balkánské státy je:

  • Sdílet informace a vědomosti mezi členskými organizacemi EWL ve střední a východní Evropě, pobaltských a balkánských státech, aby bylo možné lépe odhalit slabá místa a opřít se o vzájemnou spolupráci.
  • Posilovat společné strategie pro zlepšování genderové rovnosti a čelit odporu.
  • Vytvořit a realizovat společné projekty.

Pracovní skupina se poprvé setkala v lednu 2015. Na prvním setkání si členky předaly informace a vypracovaly společnou analýzu ohrožení a možností pro prosazování práv žen v regionu, dalším důležitým tématem bylo rozvinutí společných intervenčních strategií na podporu a posílení práv žen.