Kdo jsme

Jsme síť organizací, která hájí práva žen v České republice. Zastřešujeme 36 organizací, které pomáhají ženám a působí v oblasti genderové rovnosti.

Od roku 2008 hrajeme aktivní roli v oblasti lidských práv a ovlivňujeme zákony tak, aby se ženám žilo lépe. Vnášíme do veřejného prostoru odborný pohled na genderovou problematiku a vytváříme prostor pro spolupráci organizací. Prosazujeme rovnost žen a mužů a posilujeme postavení znevýhodněných skupin žen.

Jsme součástí Evropské ženské lobby, která sdružuje feministické a genderové organizace Evropy a spolupracuje s evropskými institucemi.

Česká ženská lobby prosazuje zájmy všech žen bez ohledu na jejich rasu, etnický původ, zdravotní stav, sexuální orientaci, věk, náboženství či víru a LGBTQI+.

 

Naše vize

Chceme spravedlivou společnost, ve které všichni lidé mají rovná práva, příležitosti, podíl na moci a respekt bez ohledu na jejich gender.

 

Naše mise

Naším posláním je být silným feministickým hlasem, který hájí práva žen. Společně prosazujeme systémové změny vedoucí k genderové rovnosti. 

 

Naše úspěchy

  • Podpis Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí, tzv. Istanbulské úmluvy, českou vládou.
  • Místopředsednictví ČŽL v Radě vlády pro rovnost žen a mužů.
  • Podílely jsme se novele zákona o dětských skupinách a dosáhly navýšení jejich počtu.
  • Podílely jsme se na dosažení odškodnění pro nedobrovolně sterilizované ženy.
  • Podílely jsme se na vzniku Strategie pro rovnost žen a mužů, Strategického rámce ČR 2030 a Koncepce rodinné politiky MPSV.
  • Sledujeme naplňování ženských práv v mezinárodních úmluvách (CEDAW, UPR) a připomínkujeme je na zasedání OSN.