Kdo jsme

 

 

Česká ženská lobby je síť organizací, která hájí práva žen v České republice.

Naším cílem je přenášet skutečné problémy žen na politickou úroveň a zlepšovat podmínky žen ve společnosti. Jsme součástí Evropské ženské lobby, která sdružuje ženské a genderové organizace Evropy a spolupracuje s evropskými institucemi.

 • Spojujeme 37 proženských organizací.
 • Ovlivňujeme zákony tak, aby se ženám žilo lépe.
 • Prosazujeme rovnost žen a mužů.
 • Posilujeme postavení znevýhodněných skupin žen.
 • Upozorňujeme na problémy žen a nabízíme jejich řešení.

Česká ženská lobby prosazuje zájmy všech žen bez ohledu na jejich rasu, etnický původ, zdravotní stav, sexuální orientaci, věk, náboženství či víru.

Naše úspěchy

 • Podpis Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí, tzv. Istanbulské úmluvy, českou vládou.
 • Místopředsednictví ČŽL v Radě vlády pro rovnost žen a mužů.
 • Podílely jsme se novele zákona o dětských skupinách a dosáhly navýšení jejich počtu.
 • Podílely jsme se na dosažení odškodnění pro nedobrovolně sterilizované ženy.
 • Podílely jsme se na vzniku Strategie pro rovnost žen a mužů, Strategického rámce ČR 2030 a Koncepce rodinné politiky MPSV.
 • Sledujeme naplňování ženských práv v mezinárodních úmluvách (CEDAW, UPR) a připomínkujeme je na zasedání OSN.