Kdo jsme

Česká ženská lobby je síť organizací, která hájí práva žen v České republice.

Naším cílem je přenášet skutečné problémy žen na politickou úroveň a zlepšovat podmínky žen ve společnosti. Jsme součástí Evropské ženské lobby, která sdružuje ženské a genderové organizace Evropy a spolupracuje s evropskými institucemi.

  • Spojujeme 36 proženských organizací.
  • Ovlivňujeme zákony tak, aby se ženám žilo lépe.
  • Prosazujeme rovnost žen a mužů.
  • Posilujeme postavení znevýhodněných skupin žen.
  • Upozorňujeme na problémy žen a nabízíme jejich řešení.

Česká ženská lobby prosazuje zájmy všech žen bez ohledu na jejich rasu, etnický původ, zdravotní stav, sexuální orientaci, věk, náboženství či víru.

Naše úspěchy

  • Podpis Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí, tzv. Istanbulské úmluvy, českou vládou.
  • Místopředsednictví ČŽL v Radě vlády pro rovnost žen a mužů.
  • Zasadili jsme se o dostupnost/navýšení míst v MŠ (novela školského zákona).
  • Spolupodíleli jsme se na vzniku Strategie pro rovnost žen a mužů, Strategického rámce ČR 2030 a Koncepce rodinné politiky MŠMT.
  • Sledujeme naplňování ženských práv v mezinárodních úmluvách (CEDAW, UPR) a připomínkujeme je na zasedání OSN.