Reference

 

„ČŽL pro mě představuje jedinečnou pospolitost ženských feministicky orientovaných organizací, která má schopnost ovlivňovat dění v naší společnosti. Zároveň je to zastřešující síť, která podporuje fungování a rozvoj svých členských organizací.“  

Kateřina Hodická, NORA

 

 

„Když se řekne ČŽL napadají mě slova jako podpora, profesionalita, znalosti, ženy, rovnost, lobbing, síť, mezinárodní, evropský.“

Lenka Šťastná, Business & Professional Women CR

 

 

„Česká ženská lobby pro nás znamená spolupráci, partnerství, informace, inspirace, důvěra a pocit, že se neopomenou a nepřehlédnou situace a témata, která jsou pro podporu ženských práv důležitá, ale my sami (v ACORUSU) bychom je buď neregistrovali, nebo bychom nevěděli, co s tím - taková společná síla.“

Jaroslava Chaloupková, ACORUS

 

 

„ČŽL zdařile naplňuje funkce sítě při prosazování rovnosti žen a mužů v ČR, a to včetně vyloučených skupin. Tímto poskytuje příležitost ke spolupráci a posiluje solidaritu mezi ženskoprávními (a nejen) organizacemi, jejichž hlas díky těmto vazbám získává větší sílu v boji za práva žen v naší společnosti. Současně nám ČŽL zprostředkovává možnost zapojit se do debaty na evropské a mezinárodní úrovni, což je důležité i z hlediska přenosu příkladů dobrých praxí ze zahraničí.“

Eva Valentová, Sdružení pro integraci a migraci

 

 

„Členství v ČŽL pro ČKPA je vzájemná podpora, sdílení a náhled do problému z různých hledisek.“

Alena Frýdlová, Česká komora porodních asistentek

 

 

„Členství v ČŽL pro cats2cats znamená podporu při činnosti, pocit sounáležitosti s ostatními organizacemi. Co vnímáme jako velmi důležité je možnost aktivně se zapojit nebo podpořit činnost ostatních organizací. Všechny za jednu, jedna za všechny.“

Petra Kubálková, cats2cats

 

 

"Pro Unii porodních asistentek znamená členství v České ženské lobby platformu pro spolupráci. Sjednocuje organizace, které pracují na podobných tématech a vycházejí se shodných východisek a hodnot. Česká ženská lobby také přispívá k profesionalizaci členských organizací a k lepšímu povědomí o ženskoprávních otázkách."

Kateřina Hájková Klíčová, Unie porodních asistentek

 

 

„Členství v síti České ženské lobby pro nás znamená ženy, síť, spolupráce, podpora!!!!“

Eva Knapp, Aliance žen s rakovinou prsu

 

 

„Vzájemná podpora, společně je nás více slyšet, máme větší váhu, máme větší přehled o činnostech dalších organizací, potažmo o legistativě týkající se vlastně nejen žen, ale především lidskoprávní oblasti. Je zajímavá i výměna názorů mezi členy, organizacemi, tříbí to ty naše a jsme více v obraze.“

Martina Suchánková, ROZALIO