Tiskové zprávy

14. 6. 2024
Oslovili jsme poslance a poslankyně v souvislosti s návrhem zákona o regulaci lobbování  Více...
10. 6. 2024
Apelujeme na předsedu vlády České republiky, aby zajistil rovné zastoupení žen ve výkonném orgánu EU.  Více...
7. 6. 2024
Česká ženská lobby navrhla ženské kandidátky na státní vyznamenání 2024. Více...
9. 5. 2024
Česká ženská Lobby se spolu s iniciativami Ciocia Czesia, ASAP zapojila do historicky první celoevropské občanské iniciativy zaměřené na podporu reprodukčních práv. Více...
30. 4. 2024
Koalice Hlas proti násilí díky podpoře Norských fondů realizovala v období 1. října 2022 až 30. dubna 2024 osvětovou kampaň ohledně prevence genderově podmíněného násilí.  Více...
29. 4. 2024
Obracíme se na předsedkyni Sněmovny Markétu Pekarovou Adamovou a předsedu vlády ČR Petra Fialu s naléhavou žádostí o zvážení nominace ženy na post ministryně pro vědu, výzkum a inovace. Více...
25. 4. 2024
Vyjádření institucí organizujících XXXIX. celostátní konferenci Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti – Štemberovy dny ČLS JEP v Praze v reakci na náš otevřený dopis.  Více...
15. 4. 2024
ČŽL poslala otevřený dopis organizátorstvu odborné konference pro zdravotníky, ve kterém se vymezuje proti poskytování prostoru ultrakonzervativní organizaci Hnutí pro život. Více...
21. 2. 2024
V otevřeném dopise vyzýváme předsedkyni Sněmovny Markétu Pekarovou Adamovou, poslance a poslankyně, aby Sněmovna zahájila jednání o Úmluvě proti násilí a hlasováním podpořila její ratifikaci. Přidejte se k otevřenému dopisu. Více...
24. 1. 2024
Právě dnes se má poprvé diskutovat přijetí Úmluvy proti násilí v Senátu ČR. Česká vláda ji schválila již v červnu tohoto roku a nyní je na členkách a členech Parlamentu, aby tento mezinárodní dokument schválili.  Více...