Gender a migrace v ČR

Placeholder

Gender a migrace v ČR

24. 12. 2018

Česká ženská lobby odmítá xenofobii, diskriminaci a druhořadé postavení migrantů a migrantek žijících v České republice. V praxi se migrantky setkávají s problémem vícenásobné diskriminace, a to zejména na trhu práce, ale také například v přístupu ke vzdělání a dalším veřejným institucím. Tradiční genderové role a stereotypy posílené specifickou situací migrantek mají za následek sociální a kulturní izolaci především matek, které jsou v řadě případů znevýhodněny ve srovnání s českými občankami, například v přístupu ke zdravotní péči či veřejným institucím péče o děti. ČŽL prosazuje dodržování lidských a pracovních práv migrantů a migrantek a naplnění jejich rovnoprávného postavení v české společnosti jak před zákonem, tak i v běžném životě.