Náš tým

Marta Smolíková
předsedkyně
Je odbornicí na kulturní politiku a management umění. Založila ProCulture, výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu, a působí v poradních orgánech kulturních institucí a projektů. Od roku 2008 vede Otevřenou společnost, která realizuje programy a projekty v oblastech přispívajících k budování rozvinuté občanské společnosti: rovné příležitosti pro ženy a muže, právo na informace a otevřenost veřejné správy, reforma policie, kulturní a sociální politika. Mail: predsedkyne@czlobby.cz, marta.smolikova@osops.cz
Eliška Kodyšová
místopředsedkyně
Ředitelka spolku APERIO - Společnost pro zdravé rodičovství. Studovala na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, nejprve jednooborou psychologii (Mgr., PhDr.), a posléze sociální psychologii (Ph.D.). V rámci České ženské lobby i Aperia se věnuje otázkám informované volby v těhotenství a při porodu, a dále sociálním a ekonomickým těžkostem, kterým čelí ženy, zejména sólo matky, v souvislosti s rodičovstvím. V městě, kde žije, se angažuje v tvorbě komunální rodinné politiky. Mail: eliska.kodysova@aperio.cz
Eva Čech Valentová
členka výboru
Působí v oblasti migrace a integrace od roku 2005, a to převážně jako projektová koordinátorka v nevládní organizaci Sdružení pro integraci a migraci (SIMI). Ve své činnosti se specializuje na problematiku pracovní migrace, integrace migrantů na lokální úrovni a gender v migraci, přičemž v těchto oblastech se věnuje i publikační činnosti, sestavuje a pořádá akce pro odbornou i laickou veřejnost či zastupuje SIMI v různých tematických platformách a mezinárodních sítích. Aktuálně expertně spolupracuje s Magistrátem hl. m. Prahy v rámci sociální inovace SIMI „Města a inkluzivní strategie“ a je vedoucí pracovní skupiny Soužití ke Koncepci integrace cizinců hl. m. Praha. Mail: valentova@migrace.com
Johanna Nejedlová
členka výboru
Spoluzakladatelka spolku Konsent, který se věnuje prevenci sexuálního násilí. Českou ženskou lobby zastupuje u Evropské ženské lobby v rámci skupiny Observatory on violence on women. Působí také jako publicistka. Věnuje se především tématům ženských práv a xenofobie. Mail: johanna@konsent.cz
Michaela Bernardová
členka výboru
Zakladatelka a ředitelka organizace Pexeso prošla cestu přes mnoho vývojových fází centra, jehož je celou dobu statutární zástupkyní, aneb předsedkyní, aneb ředitelkou. Statutární zástupkyní, když cítí, že musí provádět Pexeso spletí akurátních formálních procesů. Roli předsedkyně spolku vnímá díky práci s komunitou, se společností lidí, která je ji blízká. Vedení formou ředitelování je v Pexesu možné jen díky tomu, že jej tvoří profesionální, anebo na profesionální úrovni pracující týmy. Mail: michaela.bernardova@pexeso.org
Karolína Nedělová
členka výboru
Vystudovala obor teorie kultury na FF UK, pracovala 7 let na katedře Sociální práce FFUK pod vedením Jiřiny Šiklové, absolvovala stáž na School of Social Work na Florida State University a semestrální pobyt na Université d’ Avignon (obor Culture et communication). Je certifikovanou koučkou a kvalifikovanou chůvou. Od r. 2008 vede Prostor pro rodinu, z.ú., který se zabývá vzděláváním a službami péče o děti jakožto nástroji pro-rodinné politiky. Mail: karolina@prostorprorodinu.cz