Historie ČŽL

Vznik

U vzniku České ženské lobby stály tři nestátní neziskové organizace (Český svaz žen, Unie katolických žen a Gender Studies), které se spojily pro připomínkování vládních dokumentů, a které chtěly vytvoření vládní instituce, která by se zabývala rovností žen a mužů. Jejich snaha byla úspěšná a v roce 2001 vznikla pod Ministerstvem práce a sociálních věcí Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů, ve které byly zastoupeny i zástupkyně nestátních neziskových organizací (dále NNO). Touto aktivitou byla započata spolupráce ženských NNO.

Unie katolických žen byla ještě před vstupem České republiky do Evropské unie kontaktována evropskou sítí Evropské ženská loby (EWL), která oslovila kandidátské země a vyzvala je k založení národních síťujících oranizací. V létě 2004 se výše uvedené NNO rozhodly národní koordinaci založit a vyzvaly další organizace k připojení do vytvářející se české sítě, která by byla členskou organizací Evropské ženské lobby. Česká ženská lobby se stala oficiální členkou EWL v roce 2005.

Vývoj

V roce 2008 byla vytvořena strategie ČŽL na následující období a proběhla registrace ČŽL ako samostatného právního subjektu.V letech 2008-2009 ČŽL systematicky lobbovala za přijetí antidiskriminačního zákona, spolupracovala s Evropskou ženskou lobby, a v návaznosti na strategické setkání žen WOMPASS vypracovala postoj k finanční krizi.

V březnu 2009 se předsedkyně České ženské lobby, Alexandra Jachanová Doleželová, zúčastnila 53. zasedání Komise OSN pro postavení žen. V období od října 2008 - do června 2009 realizovala Česká ženská lobby projekt Prosazování genderové rovnosti v období CZ PRESS. V prosinci 2009 jsme uspořádali konferenci Ženy v ozbrojených konfliktech a mírových procesech: Konference o naplňování rezolucí Rady bezpečnosti Organizace spojených národů (OSN) č. 1325 o ženách, míru a bezpečnosti a č.1820 o sexuálním násilí během ozbrojených konfliktů.

V období od ledna 2010 – do června 2010 realizovala Česká ženská lobby projekt ke 100. výročí Mezinárodního dne žen. Česká ženská lobby chtěla oslavami MDŽ, které proběhly v týdnu od 8.3. – 12.3. v Praze, upozornit na mezinárodní závazky a listiny, které Česká republika podepsala a které jsou základním stavebním kamenem pro dodržování rovnosti žen a mužů v ČR i po celém světě.

Česká ženská lobby připravila ve spolupráci s dalšími organizacemi alternativní zprávu o plnění Úmluvy OSN o odstranění všech forem diskriminace žen. V pondělí 11.října 2010 představila ČŽL na půdě OSN Výboru pro odstranění všech forem diskriminace žen své prohlášení, které z alternativní zprávy vychází.

Historie Výkonného výboru

 

2012 - 2014 

Předsedkyně: Jana Smiggles Kavková

Místopředsedkyně: Zora Javorská

Členky výboru: Zuzana Uhde, Eva Kavková, Helena Skálová, Marie Marvanová

2014 - 2016 

Předsedkyně: Jana Chržová 

Místopředsedkyně: Eva Kavková 

Členky výboru: Zuzana Uhde, Petra Havlíková, Jana Smiggles Kavková, Helena Skálová