GEK ČR

Genderová expertní komora České republiky je oficiální nezávislou platformou pro spolupráci s exekutivou, státní správou a samosprávou. GEK ČR poskytuje analýzy v oblasti genderu a rovných příležitostí žen a mužů a garantuje odbornou expertízu členek a členů v oboru. Cílem GEK je začlenit genderovou perspektivu do agend státu i soukromého sektoru za pomoci vysoce kvalifikovaných odbornic a odborníků.

GEK je partnerem institucím, které se rozhodnou zahrnout problematiku rovných příležitostí do svých politik a procesů, včetně pracovních a poradních skupin nebo expertních orgánů. GEK je také partnerem jednotlivým zaměstnankyním a zaměstnancům, kteří mají na starosti agendu rovných příležitostí v různých institucích a společnostech.

Hlavní služby, které GEK poskytuje:

  • Zprostředkování služby expertek a expertů v oblasti genderového vzdělávání, poradenství a konzultační činnosti, expertíz a analytické činnosti
  • Vybírání vhodného řešení genderové problematiky v klientově/klientčině instituci či společnosti, včetně provedení odborného genderového auditu
  • Doporučení konkrétních jmen vhodných do nově vznikajících nebo již ustavených pracovních a poradních skupin či jiných expertních orgánů
  • Poradenství s tvorbou nebo korekturami genderově vyvážených textů, projektů, názvů akcí apod.
  • Poskytuje informace týkající se problematiky rovných příležitostí

Kdo jsou expertky a experti GEK ČR?

Genderová expertní komora ČR garantuje odbornost a kvalitu služeb svých členek a členů pocházejících z různých vědních odvětví a sektorů společnosti. Databáze expertek a expertů obsahuje profesně ověřené osobnosti s prokazatelnými výsledky a praxí v oboru rovných příležitostí a genderových studií. Jejich zaměření jsou různorodá, z čehož se odvíjí i rozmanitost potenciální spolupráce. Zaměřují se na témata, jakými jsou například trh práce, kombinace práce a rodiny, genderové násilí a sexuální obtěžování, porodnictví, sexuální práva žen, obchodování s lidmi, LGBT, menšiny, přistěhovalectví a migrace, právo či školství a vzdělávání nebo věda, výzkum a inovace.

 

(Text převzat z www.gekcr.cz)

Více informací: www.gekcr.cz