Prostituce a obchod se ženami

Placeholder

Prostituce a obchod se ženami

18. 6. 2018

Podle České ženské lobby prostituce odráží zásadní mocenskou nerovnováhu danou sociálními a genderovými nerovnostmi ve společnosti, jako jsou chudoba, sociální vyloučení, ekonomické nerovnosti apod. Osoby poskytující prostituci nejsou pouze ženy, nicméně tvoří většinu z nich. Klienty, kteří prostituci nakupují, jsou téměř výhradně muži. ČŽL uznává a respektuje existenci prostituce vykonávané ze svobodné volby osob poskytujících prostituci. Tento typ prostituce však nemůže sloužit jako legitimizace prostituce jako takové, která je postavená na zneužití nerovného postavení žen. ČŽL považuje obchod s lidmi (tzv. nucenou prostituci) za základní porušování lidských práv. Problematická je rovněž tzv. dobrovolná prostituce, jež není pro většinu žen skutečně svobodným rozhodnutím, ale jsou k ní donuceny složitou životní situací či diskriminací (chudobou, sociálním vyloučením, závislostí, nízkou kvalifikací a vzděláním, sólo rodičovstvím apod.). ČŽL považuje tyto skupiny žen za zvláště zranitelné, a proto podporujeme pouze ta opatření, která posílí práva a bezpečí osob poskytujících prostituci. Legislativní opatřeni by mela cílit především na snižování poptávky (osoby nakupující prostituci)  a neměla by vest ke stigmatizaci osob poskytujících prostituci. Stát by měl podniknout veškeré kroky pro snížení sociálního znevýhodnění, které může vést k prostituci a zajistit důstojné podmínky všem.