Pozvánky

25. 10. 2019
Kurz je zaměřen na rozšíření znalostí sociálních pracovníků odškodňování obětí trestné činnosti a poskytování peněžité pomoci státem.  Více...
11. 10. 2019
Kurz je zaměřen na právní aspekty patologického jevu sexuálního násilí, které začínají u základu, kterým je vymezení pojmu sexuálního násilí ve světle českého právního řádu, přes seznámení účastníků kurzu s procesními postupy orgánů. Více...
8. 10. 2019
Jak předcházet genderovým stereotypům v komunikaci a jaká opatření lze v instituci směrem ke zlepšení jazykové kultury přijmout? Dozvíte se na workshopu pořádaném NKC - gender a věda.  Více...
8. 10. 2019
Ucelený vzdělávací projekt pro talentované ženy z firem, které jsou nově na manažerské pozici nebo se na manažerskou roli připravují. Více...
4. 10. 2019
Prakticky vedený kurz pro všechny, kteří se v rámci své poradenské práce setkávají s oběťmi domácího násilí. Lektoři Vás provedou tématy: vznik a zánik manželství, majetkové uspořádání, předběžná opatření, péče o nezletilé děti. Více...
27. 9. 2019
NKC - gender a věda vás zve na diskusi o tom, jak dopadnou klimatické změny na Česko, se zvláštním přihlédnutím k genderovým aspektům,. Více...
27. 9. 2019
Dovolujeme si vás tímto pozvat na vstupní semináře k projektu PorodNICE 5P vize 2019-2022, které pořádá obecně prospěšná společnost Porodní dům U čápa v Praze 27. 9. a 20. 11. 2019. Více...
25. 9. 2019
Zajímá Vás, jakou roli v prosazování genderové rovnosti mohou či by měly hrát HR a personální oddělení? Jaký přínos má strategické řízení lidských zdrojů s ohledem na rovnost pro instituci?  Více...