Podporují nás

Evropský sociální fond (ESF) je jedním ze tří strukturálních fondů Evropské unie. Je klíčovým finančním nástrojem pro realizování Evropské strategie zaměstnanosti. Hlavním posláním ESF je rozvíjení zaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti, podpora sociálního začleňování osob a rovných příležitostí se zaměřením na rozvoj trhu práce a lidských zdrojů. Více...
Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů je stálým poradním orgánem vlády v oblasti vytváření rovných příležitostí pro ženy a muže. Rada byla zřízena usnesením vlády ČR č.1033 ze dne 10. října 2001. Rada připravuje návrhy směřující k prosazování a dosažení rovných příležitostí pro ženy a muže.  Více...
Oddělení rovných příležitostí žen a mužů. Podpora projektu Hájíme práva žen v České republice v rámci dotačního programu na podporu veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací zabývajících se rovnými příležitostmi žen a mužů. Více...
Je jednou z pěti největších nadací v České Republice. Nadace OSF podporuje aktivní občany, kteří ovlivňují dění ve svém bezprostředním okolí i ve své zemi. Spolu s nimi zlepšuje OSF život v ČR.  Více...