Genderové role a stereotypy

Placeholder

Genderové role a stereotypy

24. 12. 2018

Česká ženská lobby bojuje proti genderovým rolím a stereotypům, které jsou v evropském kontextu stále šířené a udržované především pomocí vzdělávacího systému a médií. Česká ženská lobby odmítá klišé, které zobrazují ženu jako podřízenou muži, jako sexuální objekt, či jako osobu spojenou primárně s péčí o domácnost. ČŽL podporuje rovný přístup ke vzdělávání a začlenění genderové rovnosti do vzdělávacích programů. ČŽL odmítá negativní a ponižující zobrazení žen, jejich symbolické přehlížení, odsuzování či trivializování v médiích.