Kvóty na zastoupení žen a mužů na kandidátních listinách

Placeholder

Kvóty na zastoupení žen a mužů na kandidátních listinách

23. 12. 2021

Česká ženská lobby považuje zavedení kvót na zastoupení žen a mužů na kandidátních listinách, především na jejich předních místech, za nejefektivnější nástroj, jak zajistit ženám a mužům spravedlivý podíl na rozhodování ve společnosti. ČŽL zastává názor, že ženy jako skupina, která tvoří 51 % populace, téměř polovinu pracujících a většinu těch, kdo absolvují vysokou školu, mají nárok na odpovídající zastoupení v pozicích, kde se přijímají rozhodnutí dopadající na celou společnost. Bude tak zajištěno zohlednění odlišných potřeb, zájmů a životních situací žen a mužů.

Česká ženská lobby proto podporuje přijetí zákona, který stanoví vyrovnaný podíl zastoupení jak pro muže, tak pro ženy, zejména na předních místech kandidátních listin pro volby do Evropského parlamentu, Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a zastupitelstev krajů České republiky, včetně zavedení nástrojů vymahatelnosti.

Odůvodnění