Náhradní mateřství (surogace)

Placeholder

Náhradní mateřství (surogace)

5. 12. 2023

Česká ženská lobby odmítá komercionalizaci náhradního mateřství. Komerční náhradní mateřství, tedy mateřství na základě úplaty, vede ke zneužívání žen zejména ve zranitelných sociálních situacích a může vést k jejich vykořisťování. Zastáváme názor, že náhradní mateřství by mělo být založeno na dobrovolnosti a altruismu, a nemělo by být provázeno obchodním vztahem.

Česká ženská lobby souhlasí s konceptem altruistického náhradního mateřství, které je založené na dobrovolné bázi a bez úplaty. Považuje za nezbytné, aby existovala jasná právní úprava a mantinely pro altruistické náhradní mateřství, které budou chránit práva a zájmy surogátních matek a dětí narozených prostřednictvím náhradního mateřství. Podporujeme stanovení přiměřených náhrad pro surogátní matku, které budou pokrývat náklady vzniklé v souvislosti s těhotenstvím a porodem, ale nebudou komercionalizovat náhradní mateřství. 

ČŽL podporuje přísnější regulaci marketingu náhradního mateřství, zejména ze strany IVF klinik tak, aby nenarušoval důstojnost náhradních matek. 

Zákon upravující institut náhradního mateřství nesmí diskriminovat na základě sexuální orientace nebo rodinného stavu.

Česká ženská lobby pevně stojí na straně nejzranitelnějších skupin, tedy zejména surogátních matek a dětí narozených prostřednictvím náhradního mateřství. Podpoříme návrhy a opatření, které budou chránit tyto skupiny a zamezí jejich vykořisťování. 

Debata kolem náhradního mateřství příliš často zdůrazňuje význam biologické reprodukce a pokrevní nebo genetické vazby mezi rodiči a dětmi. ČŽL upozorňuje, že osvojení/adopce dítěte je stejně hodnotnou a legitimní alternativou rodičovství jako náhradní mateřství, a to bez ohledu na biologické vazby.