Projekty

23. 4. 2018
„Reflexe dopadu ESIF na postavení žen na trhu práce“ je název projektu, který od 1. března realizuje Česká ženská lobby za podpory Fondu soudržnosti, Operační program Technická pomoc (OPTP). Více...
1. 9. 2017
Hájíme práva žen v České republice je projekt, který od 1.9. 2017 realizuje Česká ženská lobby. Více...
5. 9. 2016
„Profesionalizace a rozvoj České ženské lobby“ je název projektu, který od 1. září realizuje Česká ženská lobby za podpory Evropského sociálního fondu, Operační program Zaměstnanost. Více...
19. 8. 2015
Cílem projektu podpořeném nadací OSF bylo zlepšit prosazování rovných šancí pro ženy a muže na všech úrovních – tedy v institucionální rovině, na trhu práce, v rodině i ve společnosti.  Více...