Projekty

1. 8. 2019
Společně proti násilí je projekt, který od 1. 8. 2019 realizuje Česká ženská lobby a který je zaměřený na zvyšování informovanosti o domácím násilí a násilí na ženách. Více...
1. 1. 2019
Náš projekt se zaměřuje na boj proti stereotypům, které brání rozvoji žen ve veřejném, neziskovém a ekonomickém sektoru naší společnosti, včetně využití informačních kampaní a kulturních akcí.  Více...
1. 3. 2018
„Reflexe dopadu ESIF na postavení žen na trhu práce“ je název projektu, který od 1. března realizuje Česká ženská lobby za podpory Fondu soudržnosti, Operační program Technická pomoc (OPTP). Více...
1. 1. 2018
Hájíme práva žen v České republice je projekt, který od 1. . 2018 realizuje Česká ženská lobby.  Více...
1. 9. 2017
Hájíme práva žen v České republice je projekt, který od 1.9. 2017 realizuje Česká ženská lobby. Více...
5. 9. 2016
„Profesionalizace a rozvoj České ženské lobby“ je název projektu, který od 1. září realizuje Česká ženská lobby za podpory Evropského sociálního fondu, Operační program Zaměstnanost. Více...
1. 1. 2016
Cílem projektu podpořeného Úřadem vlády České republiky je zlepšit rovnost mezi ženami a muži ve společnosti na všech úrovních. Více...
19. 8. 2015
Cílem projektu podpořeném nadací OSF bylo zlepšit prosazování rovných šancí pro ženy a muže na všech úrovních – tedy v institucionální rovině, na trhu práce, v rodině i ve společnosti.  Více...