Ženy a globální chudoba

Placeholder

Ženy a globální chudoba

24. 12. 2018

Česká ženská lobby považuje feminizaci chudoby za zásadní problém a upozorňuje na skutečnost, že ženy tvoří celosvětově většinu osob žijících v chudobě a vyzývá k řešení tohoto problému. Proto ČŽL prosazuje dodržování mezinárodních závazků, které stanovují cíle dodržování sociálních práv a odstranění chudoby. Jedná se např. o Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech, Pekingskou akční platformu, Rozvojové cíle tisíciletí a další. Česká ženská lobby také prosazuje přijetí odpovědnosti vyspělých zemí vůči chudým rozvojovým zemím a jejich občanům a občankám.