Multikulturalismus proti rasismu

Placeholder

Multikulturalismus proti rasismu

24. 12. 2018

Česká ženská lobby jednoznačně odmítá rasismus a institucionalizované násilí namířené proti minoritním kulturním skupinám. V kontextu české společnosti jde zejména o rasismus a násilí proti romským komunitám, které čelí diskriminaci v přístupu ke vzdělání, k bydlení a diskriminaci na trhu práce atd. Tyto praktiky podporují také sociální vyloučení některých skupin. Romky čelí v kulturně a etnicky diskriminačním prostředí vícenásobné diskriminaci a znevýhodnění, například s ohledem na reprodukční práva a práva týkající se výchovy dětí. Česká ženská lobby podporuje základní principy multikulturalismu a bojuje proti institucionalizovanému násilí a sociálnímu vyloučení minoritních skupin.