Ženy v rozhodovacích pozicích

Placeholder

Ženy v rozhodovacích pozicích

24. 12. 2018

Česká ženská lobby prosazuje rovné zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích v politice a ústředních orgánech státní správy. Česká ženská lobby považuje rovné rozdělení moci mezi muže a ženy za základní principy demokracie. Nedostatečné zastoupení žen v politice může navíc znamenat, že nejsou v odpovídající míře zohledňovány životní zkušenosti jedné poloviny populace. Protože ženy čelí řadě bariér, podporuje ČŽL zavádění opatření, která rovnosti mužů a žen v rozhodovacích pozicích napomáhají, např. osvětové kampaně, vzdělávání a podpůrné programy určené ženám, které se chtějí veřejně angažovat, vnitrostranické kvóty či kvóty dané legislativou.