Ženy na trhu práce

Placeholder

Ženy na trhu práce

24. 12. 2018

Česká ženská lobby prosazuje fungování pracovního trhu bez diskriminace na základě pohlaví. K tomu patří: stejné šance na uplatnění na trhu práce bez ohledu na pohlaví, nediskriminační přístup při přijímání do zaměstnání, rovné odměňování za stejnou práci a práci stejné hodnoty, stejné šance na kariérní postup pro muže a ženy v každém věku, důstojná penze, jejíž výše se nebude snižovat o dobu strávenou na rodičovské dovolené, potírání sexuálního obtěžování na pracovišti, podpora slaďování osobního/rodinného a profesního života pro muže a ženy.

Česká ženská lobby považuje očkování za jednu z nejúčinnějších forem prevence některých závažných infekčních onemocnění. ČŽL zastává názor, že stát má zajišťovat podporu osvěty k proočkovanosti populace jakožto nástroje důležitého pro zachování zdraví společnosti. Zákon o ochraně veřejného zdraví ukládá restrikce, jako je například nemožnost řádně nedoočkovaných dětí navštěvovat předškolní zařízení. ČŽL vnímá, že to dopadá negativně na děti a zejména jejich matky, což považuje za genderově diskriminační a nežádoucí. Rodičům toto legislativní opatření brání v nástupu do zaměstnání a tím je ohrožuje na úrovni ekonomické i sociální.