NeoN

Jsme členem NeoN. Spojujeme neziskový sektor a rozvíjíme jeho spolupráci se státem

Neon je síť sítí neziskových organizací, která sdružuje 20 platforem a významných organizací včetně České ženské lobby. Koordinaci zajišťuje organizace Glopolis. Společně vyjednáváme lepší prostředí pro neziskový sektor a jeho větší zapojení do fungování státu. Koordinujeme společný postup v radě vlády, řídících či monitorovacích výborech.

NeoN usiluje o:

  • O fungující stát, který dodržuje demokratické principy a zohledňuje potřeby různorodých společenských skupin.
  • O spolupracující neziskový sektor, který propojuje rozdílné pohledy na věc, který je soudržný a pomáhá státu řešit problémy efektivně.
  • O příznivé podmínky pro spolupráci mezi státem a neziskovými organizacemi, rozvoj vztahů a důvěry mezi nimi.

Přečtěte si Chartu NeoN.