Veřejná zodpovědnost za péči

Placeholder

Veřejná zodpovědnost za péči

24. 12. 2018

Česká ženská lobby se zasazuje o vytvoření prostředí příznivého k rodinám, dětem a rodičům. Česká ženská lobby prosazuje vytváření a rozvoj kvalitních zařízení péče o předškolní i školní děti s důrazem na finanční, sociální a prostorovou dostupnost těchto zařízení. ČŽL také prosazuje vytváření kvalitních domovů pro seniory a seniorky a poskytování kvalitních sociálních služeb rovněž s důrazem na jejich finanční, sociální a prostorovou dostupnost. ČŽL jednoznačně podporuje, aby muži a ženy rovnoměrně sdíleli každodenní zodpovědnosti za péči o děti, nemocné, seniory a seniorky a další členy společnosti, kteří potřebují péči.