Podmínky členství

Výhody členství v České ženské lobby:

 • Jsme síť 37 proženských organizací
 • Vytváříme bezpečné prostředí pro řešení genderových témat
 • Podporujeme a propagujeme akce jednotlivých členských organizací
 • Mámě několik pracovních skupiny
 • Spolupracujeme s Radou vlády pro rovnost žen a mužů
 • Spolupracujeme s MPSV
 • Spolupracujeme s médii
 • Propojujeme neziskovou, akademickou a byznys sféru v oblasti genderové rovnosti
 • Komentujeme, připomínkujeme či spoluvytváříme legislativní návrhy
 • Lobbujeme nejen za ženská práva
 • Otevíráme veřejnou diskuzi na palčivá témata týkající se žen
 • Organizujeme zajímavé kurzy a semináře na míru pro naše členské organizace

Podmínky pro vstup do České ženské lobby:

Potřebujete jen:

 • Souhlas členských organizací
 • Platit roční poplatky (řádné členství 4 000,- /ročně; přidružené členství 1 000,- /ročně)
 • Účastnit se Valných hromad (2x ročně)

Kdo může být členskou organizací: 

Členství řádné – právnické osoby, organizace s vlastním IČO

Přidružené členství – sdružení bez právní subjektivity

 

Reference od členských organizací naleznete zde.