Sexualita a reprodukční práva žen

Placeholder

Sexualita a reprodukční práva žen

24. 12. 2018

Česká ženská lobby odmítá ideologie, které ženě znemožňují kontrolu nad vlastním tělem. ČŽL vyžaduje rovnost v sexuálních vztazích a odmítá (nejen) sexuální násilí na ženách. ČŽL podporuje možnost svobodně se rozhodnout o založení rodiny, a také právo na to rozhodnout se zda, kdy a kolik mít dětí. ČŽL vyžaduje sexuální výchovu a informovanost v oblasti sexuality a reprodukčních práv, která je dostupná všem. ČŽL prosazuje názor, že ženy mají mít přístup k antikoncepci dle svého výběru a přístup k bezpečnému a legálnímu potratu. Zároveň Česká ženská lobby nepropaguje potrat jako metodu při plánování rodiny. ČŽL podporuje právo na svobodný výběr péče v průběhu těhotenství a při porodu, klade důraz na zdravotní péči v souladu se současnými dostupnými poznatky lékařské vědy.