Kancelář ČŽL

Hana Stelzerová
Ředitelka České ženské lobby
Vystudovala sociologii a sociální politiku na Fakultě sociálních věd UK v Praze. Od roku 2004 do 2011 pracovala v Agora CE, společnosti pro demokracii a kulturu, kde ve spolupráci s kolegy z Holandska založila úspěšný debatní projekt „Studentskou Agoru“ (dříve „Cestou do parlamentu“). Po narození druhého syna začala pracovat v Centru pro komunitní práci, Středočeský kraj a jako metodička komunitního plánování sociálních služeb působila téměř dva roky v Hořovicích a Kolíně. V roce 2014 nastoupila do České ženské lobby jako projektová manažerka partnerského projektu Hájíme práva žen v ČR, který byl financován z Norských fondů. Od roku 2016 působí na pozici ředitelky.
Diana Gregorová
Koordinátorka / Manažerka
Vystudovala sociologií na Univerzitě Komenského v Bratislavě a na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Od roku 2014 působila v organizaci NESEHNUTÍ jako projektová manažerka v programu Ženská práva jsou lidská práva. Spoluzakládala slovenský projekt proti sexistické reklamě Sexistický kix, kterému se pořád aktivně věnuje. V roce 2016 pracovala jako projektová manažerka a koordinátorka dobrovolníků v CRM pro neziskovky. V roce 2016 se přidala do týmu České ženské lobby, kde pracuje jako projektová manažerka a koordinátorka sítě. Věnuje se také advokačním a lobbingovým aktivitám a PR organizace. V roce 2020 se stala zakládající členkou a místopředsedkyní slovenské organizace Bez sexizmu, která prosazuje práva žen a genderovou rovnost. Je také členkou Genderové expertní komory.
Jana Radovanovičová
Socioložka
Vystudovala sociologii a sociální antropologii na Fakultě sociálních studií MU. Má zkušenosti z rozličných oblastí, od managementu projektů, přes filmovou produkci až po vzdělávání dětí i dospělých. Zajímá ji metodologie a design výzkumu, což chápe jako kreativní proces, díky kterému je možné poznat, pochopit a popsat svět, ve kterém žijeme. V České ženské lobby se zabývá sběrem a systematizací dat a evaluací.
Klára Hlavačková
Manažerka PR
Klára po studiích žurnalistiky a politologie na Masarykově univerzitě v Brně, navázala na Aalborgské univerzitě studiem oboru kultura, komunikace a globalizace, se specializací na globální genderová studia. Během studií přispěla ke vzniku svépomocné skupiny pro ženy se zkušeností se sexualizovaným násilím v Ostravě.