Kancelář ČŽL

Hana Stelzerová
Ředitelka České ženské lobby
Vystudovala sociologii a sociální politiku na Fakultě sociálních věd UK v Praze. Od roku 2004 do 2011 pracovala v Agora CE, společnosti pro demokracii a kulturu, kde ve spolupráci s kolegy z Holandska založila úspěšný debatní projekt „Studentskou Agoru“ (dříve „Cestou do parlamentu“). Po narození druhého syna začala pracovat v Centru pro komunitní práci, Středočeský kraj a jako metodička komunitního plánování sociálních služeb působila téměř dva roky v Hořovicích a Kolíně. V roce 2014 nastoupila do České ženské lobby jako projektová manažerka partnerského projektu Hájíme práva žen v ČR, který byl financován z Norských fondů. Od roku 2016 působí na pozici ředitelky.
Ivana Antalová
Finanční manažerka a lobbistka za systémovou změnu v porodnictví
Vystudovala technologickou fakultu na Baťově univerzitě ve Zlíně, kde se jako studentka aktivně podílela na Sametové revoluci. Po absolutoriu působila v průmyslové oblasti, v ochraně životního prostředí a na různých ekonomických pozicích. Narození dětí ji nasměrovalo k ochraně práv žen a dětí, se specializací na porodnictví. Založila a koordinovala celorepublikový projekt na podporu rodin s předčasně narozenými a nemocnými novorozenci "BabyKlokánci", z.s. Zrnka. Je spoluautorkou první autorské české knihy o rané vazbě "Bonding - porodní radost". Úspěšně realizovala a předala petici "Dítě patří k rodičům jako norma při poskytování zdravotních služeb v porodnictví" a výzvu "Porodit s láskou" na Ministerstvo zdravotnictví ČR. Hraje v autorském divadelním představení s názvem "Nástřih", které je inspirováno českým porodnictvím a formou divadla utlačovaných. V České ženské lobby pracuje od roku 2017 na pozici lobbistky za systémovou změnu v porodnictví, koordinuje pracovní skupinu pro porodnictví při ČŽL a iniciovala zařazení tématu kultivace a humanizace porodnictví do priorit Evropské ženské lobby. Od roku 2018 působí v ČŽL i jako finanční manažerka. MOTTO: "Láskyplná a podporující péče o ženu a její dítě je základním stavebním kamenem zdravé společnosti."
Diana Gregorová
Koordinátorka / Manažerka
Vystudovala sociologií na Univerzitě Komenského v Bratislavě a na FSS Masarykovy univerzity. Od roku 2014 působila v organizaci NESEHNUTÍ jako projektová manažerka v programu Ženská práva jsou lidská práva. Spoluzakládala slovenský projekt proti sexistické reklamě Sexistický kix, kterému se pořád aktivně věnuje. V roce 2016 pracovala jako projektová manažerka v CRM pro neziskovky, a ještě téhož roku v listopadu se přidala do týmu České ženské lobby, kde pracuje jako koordinátorka a projektová manažerka. Koordinuje také pracovní skupinu ČŽL ženy a ekonomika. Je členkou Genderové expertní komory. V současné době je na rodičovské dovolené.
Jana Radovanovičová
Socioložka
Vystudovala sociologii a sociální antropologii na Fakultě sociálních studií MU. V současné době se věnuje doktorskému studiu tamtéž, výzkumně se zabývá tématy sociologie medicíny, těla a tělesnosti. Baví ji metodologie a design výzkumu, což chápe jako kreativní proces, díky kterému je možné poznat, pochopit a popsat svět, ve kterém žijeme. Má zkušenosti z rozličných oblastí, od managementu projektů, přes filmovou produkci až po vzdělávání dětí i dospělých. V České ženské lobby pracuje jako socioložka v projektu, v němž reflektuje dopad evropských fondů na postavení žen na trhu práce. V současné době je na rodičovské dovolené.
Vanda Maufras Černohorská
Socioložka
Vystudovala Filosofii a Filmovou vědu na Univerzitě Palackého v Olomouci, Genderová studia na Karlově univerzitě v Praze a Sociologii na Masarykově univerzitě v Brně, kde pokračuje ve studiu v doktorském programu. Díky podpoře Fulbrightova stipendia strávila akademický rok 2015/2016 jako hostující výzkumnice na Yale University. V neziskovém sektoru pracuje od roku 2013, a to zejména pro organizace věnující se otázkám migrace a integrace. Před nástupem do ČŽL působila na misi Člověka v Tísni v Turecku a Iráku. V ČŽL zajišťuje sociologickou podporu projektu, který analyzuje dopad evropských fondů na postavení žen na trhu práce. Je členkou Genderové expertní komory. V současné době je na rodičovské dovolené.