Kancelář ČŽL

Hana Stelzerová
Ředitelka České ženské lobby
Vystudovala sociologii a sociální politiku na Fakultě sociálních věd UK v Praze. Od roku 2004 do 2011 pracovala v Agora CE, společnosti pro demokracii a kulturu, kde ve spolupráci s kolegy z Holandska založila úspěšný debatní projekt „Studentskou Agoru“ (dříve „Cestou do parlamentu“). Po narození druhého syna začala pracovat v Centru pro komunitní práci, Středočeský kraj a jako metodička komunitního plánování sociálních služeb působila téměř dva roky v Hořovicích a Kolíně. V roce 2014 nastoupila do České ženské lobby jako projektová manažerka partnerského projektu Hájíme práva žen v ČR, který byl financován z Norských fondů. Od roku 2016 působí na pozici ředitelky.
Diana Gregorová
Koordinátorka / Manažerka
Vystudovala sociologií na Univerzitě Komenského v Bratislavě a na FSS Masarykovy univerzity. Od roku 2014 působila v organizaci NESEHNUTÍ jako projektová manažerka v programu Ženská práva jsou lidská práva. Spoluzakládala slovenský projekt proti sexistické reklamě Sexistický kix, kterému se pořád aktivně věnuje. V roce 2016 pracovala jako projektová manažerka v CRM pro neziskovky, a ještě téhož roku v listopadu se přidala do týmu České ženské lobby, kde pracuje jako koordinátorka a projektová manažerka. Koordinuje také pracovní skupinu ČŽL ženy a ekonomika. Je členkou Genderové expertní komory.
Ivana Antalová
Finanční manažerka a lobbistka za systémovou změnu v porodnictví
Vystudovala technologickou fakultu na Baťově univerzitě ve Zlíně. Pracovala na různých ekonomických pozicích. Okolnosti narození jejich dětí ji nasměřovaly k hluboké touze podílet se na odstranění zbytečného utrpení u porodů a na podpoře bondingu. Založila projekt na podporu rodin s předčasně narozenými a nemocnými novorozenci BabyKlokánci, z.s. Zrnka. Specializuje se na ochranu základních práv a svobod, na svobodnou volbu místa a způsobu porodu, na podporu kontinuální péče komunitních porodních asistentek a realizaci porodních domů v ČR. Je spoluautorkou knihy Bonding - porodní radost. Iniciovala petici Dítě patří k rodičům jako norma při poskytování zdravotních služeb v porodnictví a výzvu Porodit s láskou. Hraje v autorském divadelním představení inspirovaném českým porodnictvím a divadlem utlačovaných - Nástřih. V České ženské lobby pracuje od ledna 2017 na pozici lobbistky pro systémovou změnu v porodnictví. "Přeji si, abychom společně vytvořili láskyplnou a podporující péči o ženu a její dítě."
Kristýna Bernatová
Koordinátorka vzdělávání/office manažerka
Vystudovala obor Genderová studia na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy, kde se věnovala především tématu stereotypních konstrukcí v literatuře pro děti s ohledem na intersekci různých typů znevýhodnění. Do České ženské lobby nastoupila na podzim roku 2017 jako stážistka se zájmem o fungování neziskového sektoru v oblasti prosazování rovnosti, kde začala po dokončení studia pracovat jako koordinátorka vzdělávání a office manažerka.
Jana Radovanovičová
Socioložka
Vystudovala sociologii a sociální antropologii na Fakultě sociálních studií MU. V současné době se věnuje doktorskému studiu tamtéž, výzkumně se zabývá tématy sociologie medicíny, těla a tělesnosti. Baví ji metodologie a design výzkumu, což chápe jako kreativní proces, díky kterému je možné poznat, pochopit a popsat svět, ve kterém žijeme. Má zkušenosti z rozličných oblastí, od managementu projektů, přes filmovou produkci až po vzdělávání dětí i dospělých. V České ženské lobby pracuje jako socioložka v projektu, v němž reflektuje dopad evropských fondů na postavení žen na trhu práce.