Kancelář ČŽL

Hana Stelzerová
Ředitelka České ženské lobby
Vystudovala sociologii a sociální politiku na Fakultě sociálních věd UK v Praze. Od roku 2004 do 2011 pracovala v Agora CE, společnosti pro demokracii a kulturu, kde ve spolupráci s kolegy z Holandska založila úspěšný debatní projekt „Studentskou Agoru“ (dříve „Cestou do parlamentu“). Po narození druhého syna začala pracovat v Centru pro komunitní práci, Středočeský kraj a jako metodička komunitního plánování sociálních služeb působila téměř dva roky v Hořovicích a Kolíně. V roce 2014 nastoupila do České ženské lobby jako projektová manažerka partnerského projektu Hájíme práva žen v ČR, který byl financován z Norských fondů. Od roku 2016 působí na pozici ředitelky.
Diana Gregorová
Advokační expertka
Diana Gregorová vystudovala sociologii na Masarykově univerzitě. Působila v několika nevládních organizacích v Česku i na Slovensku, které se zabývají rovností žen a mužů a právy žen. V roce 2016 se přidala do týmu České ženské lobby jako koordinátorka sítě a projektová manažerka. Aktuálně v ČŽL působí jako advokační expertka. Spoluzakládala slovenskou iniciativu proti sexistické reklamě Sexistický kix a působí jako místopředsedkyně, expertka a analytička v občanském sdružení Bez sexizmu. Je členkou Genderové expertní komory ČR.
Darja Čablová
Koordinátorka sítě členských organizací
Vystudovala politologii a mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních věd UK a dokončuje genderová studia na Fakultě humanitních studií UK v Praze. Během své dosavadní kariéry nasbírala rozmanité zkušenosti např. jako členka volebního týmu politické strany, asistentka poslance, produkční na stanici Český rozhlas Radiožurnál či pracovnice vnějších vztahů a později tisková mluvčí Ústavu pro studium totalitních režimů. V České ženské lobby koordinuje síť členských organizací a spravuje webové stránky a sociální sítě.
Jana Radovanovičová
Socioložka
Vystudovala sociologii a sociální antropologii na Fakultě sociálních studií MU. Má zkušenosti z rozličných oblastí, od managementu projektů, přes filmovou produkci až po vzdělávání dětí i dospělých. Zajímá ji metodologie a design výzkumu, což chápe jako kreativní proces, díky kterému je možné poznat, pochopit a popsat svět, ve kterém žijeme. V České ženské lobby se zabývá sběrem a systematizací dat a evaluací.
Klára Hlavačková
Manažerka PR
Klára po studiích žurnalistiky a politologie na Masarykově univerzitě v Brně, navázala na Aalborgské univerzitě studiem oboru kultura, komunikace a globalizace, se specializací na globální genderová studia. Během studií přispěla ke vzniku svépomocné skupiny pro ženy se zkušeností se sexualizovaným násilím v Ostravě.