Ženy a klima

Placeholder

Ženy a klima

24. 12. 2018

Česká ženská lobby - s přihlédnutím k vědeckým poznatkům - považuje změnu klimatu za zásadní problém, jehož dopady se vážně projevují na životním prostředí i v oblasti ekonomické a sociální. ČŽL upozorňuje, že následky klimatické krize dopadají hůře na ty skupiny obyvatelstva, které jsou již znevýhodněné z jiných důvodů – například nižšími příjmy nebo nutností pečovat o své blízké na úkor vlastního volného času, což se v naší společnosti týká převážně žen. Česká ženská lobby proto prosazuje, aby přechod k bezuhlíkové ekonomice byl nejen včasný, ale také proběhl spravedlivě a ohleduplně. Spravedlivý přechod tak znamená nejen zajištění dobrých pracovních míst nahrazujících fosilní průmysl, ale současně musí zohlednit další potřeby lidí ze strukturálně postižených regionů a znevýhodněných skupin. ČŽL doporučuje, aby vláda při tvorbě klimatických strategií a plánů i souvisejících politik vždy brala v potaz také genderová a sociální hlediska a aby se obracela na odbornice a odborníky všech relevantních oborů.