Kontakty na poradenské instituce

Česká ženská lobby neposkytuje poradenství ani právní služby. Na této stránce naleznete kontakty na pomocné organizace a instituce, na které se v případě potřeby můžete obrátit.

Veřejný/á ochránce/kyně práv (ombudsman/ka)

Poskytuje pomoc a poradenství obětem diskriminace (více informací zde).
Kontakt a jak podat stížnost naleznete zde a zde.
Web: www.ochrance.cz

Acorus

Poskytuje online pomoc osobám ohroženým domácím násilím nebo osobám hledajícím pro ně pomoc zde a pomoc dětem a jejich rodičům ohroženým domácím násilím zde
Web: http://www.acorus.cz/

Aperio

Poskytuje bezplatné právní a psychologické poradenství v souvislosti s rodinným životem zde
Poskytuje online bezplatného průvodce porodnicemi zde
Web: https://aperio.cz/

Česká asociace dul

Poskytuje bezplatnou online poradnu v souvislosti s těhotenstvím, porodem a šestinedělím s dulami zde 
Web: https://www.duly.cz/

Český helsinský výbor

Poskytuje bezplatné poradenství v situacích porušení základních lidských práv a diskriminace zde
Web: www.helcom.cz

Gender Studies, o.p.s.

Poskytuje bezplatnou právní poradnu v případech problémů týkajících se diskriminace z důvodu pohlaví a/nebo věku, a slaďování rodinného a pracovního života zde 
Web: www.rovneprilezitosti.cz

Krása pomoci

Nabízí odbornou pomoc pro seniory zde
Web: https://www.krasapomoci.cz/

Poradna pro občanství, občanská a lidská práva

Poskytuje bezplatné právní poradenství a právní zastoupení v případech vztahujících se k lidským právům a diskriminaci zde
Web: https://poradna-prava.cz/

Pro bono aliance

Poskytuje bezplatné poradenství v oblasti dostupnosti právní pomoci (tj. kde a jak získat právní zastoupení nebo konzultace) zde
Web: www.potrebujipravnika.cz

proFEM - Centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí 

Poskytuje odborné sociálně-právní poradenství a pomoc v oblastech týkajících se domácího násilí (více informací zde).
Web: www.profem.cz

ROSA - centrum pro ženy

Provozuje bezplatně poradnu pro ženy, oběti domácího násilí zde
Web: https://www.rosacentrum.cz/

Unie porodních asistentek

Poskytuje bezplatnou online poradnu v těhotenství, při porodu a v šestinedělí s porodními asistentkami zde a při perinatální ztrátě /úmrtí miminka před či po narození/ zde
Web: https://www.unipa.cz/