Aktuální zprávy

9. 5. 2024
Česká ženská Lobby se spolu s iniciativami Ciocia Czesia, ASAP zapojila do historicky první celoevropské občanské iniciativy zaměřené na podporu reprodukčních práv. More...
30. 4. 2024
Koalice Hlas proti násilí díky podpoře Norských fondů realizovala v období 1. října 2022 až 30. dubna 2024 osvětovou kampaň ohledně prevence genderově podmíněného násilí.  More...
29. 4. 2024
Obracíme se na předsedkyni Sněmovny Markétu Pekarovou Adamovou a předsedu vlády ČR Petra Fialu s naléhavou žádostí o zvážení nominace ženy na post ministryně pro vědu, výzkum a inovace. More...
25. 4. 2024
Vyjádření institucí organizujících XXXIX. celostátní konferenci Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti – Štemberovy dny ČLS JEP v Praze v reakci na náš otevřený dopis.  More...
15. 4. 2024
ČŽL poslala otevřený dopis organizátorstvu odborné konference pro zdravotníky, ve kterém se vymezuje proti poskytování prostoru ultrakonzervativní organizaci Hnutí pro život. More...
10. 4. 2024
Ne znamená Ne! Poslanecká sněmovna schválila novou definici znásilnění. More...
28. 3. 2024
Rovnost žen a mužů - co se můžeme naučit od Islandu? More...
25. 3. 2024
Rádi se připojujeme k pozvání na 1. týden věnovaný reprodukční spravedlnosti v Praze More...