Novinky - 54

Placeholder

31. 7. 2024
Seznam členek pracovní skupiny Genderově citlivé vzdělávání ČŽL Více...
19. 1. 2022
Česká ženská lobby je jednou ze 13 organizací, které obdrží podporu od Aliance pro genderovou rovnost v Evropě. Více...
23. 12. 2021
Česká ženská lobby považuje zavedení kvót na zastoupení žen a mužů na kandidátních listinách, především na jejich předních místech, za nejefektivnější nástroj, jak zajistit ženám a mužům spravedlivý podíl na rozhodování ve společnosti.  Více...
8. 12. 2021
ČŽL vydává Stínovou zprávu o genderové rovnosti v letech 2016 - 2020, ve které reflektuje společenskou situaci za posledních 5 let a hodnotí, jak se dařilo naplňovat závazky. Více...
28. 10. 2021
Česká republika stále zaostává v rovnosti žen a mužů za průměrem EU. Vyplývá to z výsledků Indexu rovnosti žen a mužů za rok 2021, který dnes zveřejnil Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE). Více...