Posílení zastoupení žen v české politice

Posílení zastoupení žen v české politice

1. 6. 2024

Název projektu: Posílení zastoupení žen v české politice

Popis projektu:

Projekt představuje komplexní přístup k podpoře zastoupení žen v rozhodovacích orgánech v České republice a EU. Advokační úsilí zahrnuje otevřené dopisy a diskuse u kulatého stolu jak s poslanci a poslankyněmi, tak s europoslnci a europoslankyněmi zaměřené na podporu genderově vyváženého zastoupení a rovnosti žen a mužů obecně.

Aktivity:

Aktivita 1: Výzkum o reprezentaci kandidátek na post v Evropském parlamentu
Aktivita 2: Kampaň na sociálních sítích
Aktivita 3: Advokační práce
Aktivita 4 - Budování kapacit a školení regionálních političek

Období projektu: červen - listopad 2024
Grant: Membership and Activities Support Fund 2024
Donor: European Women's Lobby