Novinky - 71

Placeholder

4. 1. 2021
Problémy migrantek a romských žen jsou často opomíjeny, a proto vznikla koalice Neviditelná síla z podpory německé nadace EVZ, která usiluje o to, dát těmto ženám prostor být vidět a slyšet. Více...
8. 12. 2020
Česká ženská lobby ve spolupráci s organizacemi Slovo 21 a SIMI zorganizovala 25. listopadu online debatu k Mezinárodnímu dni za odstranění násilí na ženách. Více...
14. 3. 2019
Zaznamenali jsme několik pokusů Zdeňka Chytry šířit veřejně pomluvu, podle které Česká ženská lobby (ČŽL) liberalizuje pedofilii. Jde o lživé a zavádějící tvrzení, vůči kterému se rázně ohrazujeme. Více...
24. 12. 2018
Česká ženská lobby odmítá xenofobii, diskriminaci a druhořadé postavení migrantů a migrantek žijících v České republice.  Více...
24. 12. 2018
Česká ženská lobby jednoznačně odmítá rasismus a institucionalizované násilí namířené proti minoritním kulturním skupinám.  Více...