Organizace a iniciativy za reprodukční práva se zapojily do celoevropské kampaně na podporu dostupných interrupcí.

Placeholder

Organizace a iniciativy za reprodukční práva se zapojily do celoevropské kampaně na podporu dostupných interrupcí.

9. 5. 2024

Praha, 8. května 2024

Česká ženská Lobby se spolu s iniciativami Ciocia Czesia, ASAP zapojila do historicky první celoevropské občanské iniciativy zaměřené na podporu reprodukčních práv. Kampaň „Můj hlas, moje volba: pro bezpečné a dostupné interrupce“ má za cíl nasbírat 1 milion podpisů na platformě Evropská občanská iniciativa, aby se výzvou musela zabývat Evropská komise. Za týden kampaně už se připojilo 100 000 osob z Evropy. 

„To, že jsou u nás interrupce legální, neznamená, že jsou dostupné. Z mnoha studií vyplývá, že pokud je přístup k péči o reprodukční zdraví vnímán jako luxusní nadstavba zdravotní péče, nesníží to počet interrupcí, ale povede to k tomu, že ženy budou vyhledávat jiné způsoby provedení interrupce, které nemusí být bezpečné,“ uvedla za Českou ženskou lobby předsedkyně Marta Smolíková.

Nedostatečně přístupné interrupce ohrožují nejen zdraví žen, ale zároveň představují pro ženy a jejich rodiny ekonomickou a emocionální zátěž. A to zvláště pak pro ženy z marginalizovaných komunit, pro něž je tento zákrok finančně téměř nedostupný.

Podle našich zjištění je cena za interrupci po 8. týdnu těhotenství až 30 % minimální mzdy. Může se tedy jednat o velice zásadní zásah do příjmu osoby, která interrupci potřebuje. Navíc v Česku, narozdíl od jiných zemí, jako je například Německo, není možné, aby tyto náklady byly hrazeny ze zdravotního pojištění nebo za pomoci nevládních organizací,“ vysvětlila Jolanta Nowaczyk z ASAP. 

Problém dostupných interrupcí se týká také cizinek žijících v ČR a zvláště může dopadnout na Polky, které musí vycestovat, aby se jim dostalo zdravotní péče. Report ASAP ukázal, že 41 % českých nemocnic neposkytuje interrupce cizinkám bez trvalého pobytu a 12 % si není jisto, jak postupovat.

Právě kvůli nedostatečnému přístupu k bezpečným interrupcím dochází ke zcela zbytečným úmrtím, porušení zdraví, jakož i k nepříznivým dopadům na život dotčené osoby.

„Sledujeme tendence omezovat reprodukční práva, nejčerstvější příklad je situace v Itálii. Chceme se ale ujistit, že touto cestou nepůjdeme. Místo toho zdůrazňujeme solidaritu se všemi ženami v EU a požadujeme dostupnější interrupce,“ Marta Machałowska z Ciocia Czesia. 

Evropská občanská iniciativa je nástrojem přímé demokracie, jehož prostřednictvím mohou občané EU navrhovat Evropské komisi změny právních předpisů EU, které spadají do její pravomoci. 

Tato výzva, kterou iniciovala skupina „My Voice, My Choice“ ze Slovinska, usiluje, aby Evropská komise v duchu solidarity předložila návrh na poskytnutí finanční podpory členským státům, aby mohly zajistit interrupce zdarma i pro občany Evropy, kteří stále nemají přístup k bezpečným interrupcím. 

Česká ženská lobby se spolu s iniciativami Ciocia Czesia, ASAP a feministkami jako například Averil Huck z Prague Feminist Tour proto vyzývají veřejnost, aby svým podpisem na platformě Evropská občanská iniciativa toto úsilí podpořila. Výzva bude také dostupná k podpisu osobně 16. - 19. května na Rodinném festivalu Respekt k porodu, 28. května na debatě Reprodukční spravedlnost s postižením.

 

Soubory ke stažení: