Aktuální zprávy

5. 12. 2023
Na podzimní valné hromadě Česká ženská lobby přijala novou členskou organizaci APODAC a schválila strategii na léta 2024–2029. More...
30. 11. 2023
Momentálně je cesta oběti domácího násilí plná výzev, nedostatku podpory a nejistoty. Úmluva zajišťuje, aby se obětem i jejich dětem dostalo náležité pomoci. More...
25. 11. 2023
Už posedmé se Česká ženská lobby účastní kampaně OSN Orange the World: 16 dní aktivismu proti genderově podmíněnému násilí. Kampaň začíná Mezinárodním dnem za odstranění násilí na ženách 25. 11. a končí Dnem lidských práv 10. 12. More...
24. 11. 2023
Mezinárodní den za odstranění násilí na ženách si každoročně připomínáme 25. listopadu. Iniciativa Roses Revolution poukazuje na porodnické násilí, s nímž se ženy mohou setkat v období přivádění dětí na svět.  More...
16. 11. 2023
Český a francouzský přístup k tématu genderové rovnosti srovnávala ředitelka ČŽL Hana Stelzerová v pořadu České televize Události, komentáře.  More...
14. 11. 2023
Ředitelka České ženské lobby Hana Stelzerová sdílela své zkušenosti a pohled na téma obtěžujícího chování vůči veřejně aktivním ženám. More...
7. 11. 2023
Evropa na křižovatce je název manifestu, který zveřejnila Evropská ženská lobby (EWL) v rámci osvětové kampaně k volbám do Evropského parlamentu, které se konají na jaře příštího roku. More...
1. 11. 2023
ČŽL získala podporu prostřednictvím grantu EWL MASF pro další aktivity k potírání násilí na ženách. More...