Podpořili jsme nominaci žen na státní vyznamenání

Placeholder

Podpořili jsme nominaci žen na státní vyznamenání

7. 6. 2024

Upozornily jsme na nerovnováhu v oceňování žen a mužů státními vyznamenáními a nominovaly jsme dvě kandidátky za rok 2024.

V historii dostalo státní ocenění 1027 mužů a pouze 177 žen

„Počet vyznamenání do určité míry podle mě odráží realitu, kdy ženy nemají úplně stejný rovný přístup do všech oblastí. Takže vidíme, že je potřeba víc hledat, aby se to nějakým způsobem vyrovnávalo, protože žen, které se probojují do vrcholných pozic, je méně. Jejich cesta je totiž složitější,“ komentuje situaci Veronika Šprincová z organizace Fórum 50%.

Na státní vyznamenání jsme nominovaly Věru Roubalovou Kostlánovou, která byla důležitou osobností českého disentu. Již od mládí se podílela na aktivitách, které byly zaměřené proti okupaci i uzurpaci občanů. O svobodu vlastní i národní usilovala i v době, kdy se v osobní rovině potýkala s náročnými událostmi, jako byla například hospitalizace vlastního potomka nebo uvěznění manžela. Spolu s Pavlem Roubalem se podíleli na vázání samizdatových knih a stali se jedněmi z prvních signatářů Charty 77.

Věra Roubalová Kostlánová se nyní zaměřuje na poskytování pomoci migrantům. Ocenení si zaslouží za její celoživotní přínos pro společnost a jeji práci s úzdravou rodových kořenů v souvislosti s traumatem z války a holokaustu.

Druhou námi nominovanou ženou je Ivana Königsmarková, která v rámci své dlouholeté praxe porodní asistentky asistovala u stovek porodů v domácímprostředí. Na pracovně-studijním pobytu v Dánsku získala mnoho cenných zkušeností, které následně propagovala i v českém porodnictví. Prosazovala například aktivní roli rodičky při průběhu porodu i mnohem významnější pravomoc porodních asistentek. Stala se spoluzakladatelkou Centra aktivního porodu ve Fakultní nemocnici na Bulovce. Byla zakládající členkou České asociace porodních asistentek (ČAPA), vykonávala zde i funkci předsedkyně. Od roku 2005 byla prezidentkou a poslední 4 roky viceprezidentkou Unie porodních asistentek (UNIPA). Podílela se na řadě jednání vedoucích k legislativním změnám, například implementaci směrnic EU týkajících se zlepšení pracovních podmínek i postavení porodních asistentek v českém prostředí.

. Ivana Königsmarková aktuálně vede kurzy zaměřené na těhotenství, porod a péči o ženy po porodu i v období šestinedělí a poskytuje poradenství mladším kolegyním.

 

Věříme, že se dostane rozpoznání důležité práce žen v naší společnosti.