Koalice Hlas proti násilí zvýšila povědomí o Úmluvě proti násilí díky projektu z Norských fondů

Placeholder

Koalice Hlas proti násilí zvýšila povědomí o Úmluvě proti násilí díky projektu z Norských fondů

30. 4. 2024

Koalice Hlas proti násilí zvýšila povědomí o Úmluvě proti násilí díky projektu z Norských fondů

Praha, 30. dubna 2024

Koalice Hlas proti násilí díky podpoře Norských fondů realizovala v období 1. října 2022 až 30. dubna 2024 osvětovou kampaň, workshopy a odborné semináře a kulaté stoly v PS PČR, to vše zaměřené na Úmluvu proti násilí a prevenci genderově podmíněného násilí. Díky tomu se dařilo zviditelňovat pozitiva přijetí Úmluvy proti násilí. Co je Istanbulská úmluva ví, nebo tuší o 17 % lidí v ČR více (STEM, 2024), než vědělo v roce 2021 (CVVM). 

Koalice Hlas proti násilí podpořila pozitivní vnímání této lidskoprávní Úmluvy napříč společnosti, a to i v politické diskusi. Politici a političky se zapojili do spolupráce s koalicí a to ať už účastí, či spoluprací na různých veřejných událostech, například na kulatých stolech v Senátu či Poslanecké sněmovně, a především vyvracením dezinformací spojených s Úmluvou proti násilí (v médiích i na půdě parlamentu).

Nejaktuálnější průzkum ukazuje, že tři čtvrtiny obyvatel podporují přijetí této lidskoprávní Úmluvy (STEM). Přesto Senát ČR 24. ledna 2024 o dva hlasy neodhlasoval přijetí Istanbulské úmluvy.  Koalice Hlas proti násilí vyzvala poslaneckou sněmovnu, aby v ratifikačním procesu pokračovala. 

Na projektu se podílela České ženské lobby, Amnesty International, Konsent, Otevřená společnost a Ženy v právu.

Projekt Hlas proti násilí (LP-HRMGSC-003) je realizován v rámci programu, který je spolufinancován z Norských fondů 2014-2021.