Aktuální zprávy

26. 10. 2022
Česká ženská lobby společně s partnerskými organizacemi získala projekt financovaný z Norských fondů, zaměřený na Prevenci domácího a genderově podmíněného násilí a poskytování ochrany a pomoci pro jeho oběti. More...
25. 10. 2022
ČŽL získala podporu prostřednictvím grantu EWL MASF pro další aktivity k potírání násilí na ženách. More...
17. 10. 2022
Shrnutí zprávy pracovní skupiny Evropské ženské lobby pro střední a východní Evropu, Balkán a Pobaltí o stavu ženských práv v této oblasti. Na tomto dokumentu se podílely i zástupkyně České ženské lobby. More...
24. 8. 2022
Příběhy našich stážistek v rámci Mezinárodního dne mládeže More...
15. 8. 2022
Společný otevřený dopis vyjadřující se k vyhodnocení efektivity zákona o odškodnění za protiprávní sterilizace půl roku po nabytí jeho účinnosti.  More...
12. 7. 2022
Společné pohlášení 24 organizací - vyjádření nesouhlasu s postupem Veřejného ochránce práv Stanislava Křečka, který s účinností od 1. července 2022 odebral své zástupkyni Monice Šimůnkové. More...
30. 6. 2022
ČŽL výroční zpráva za rok 2021 obsahuje výsledky i výstupy v obrazech i číslech. More...