Úmluva proti násilí pomáhá: cesta oběti domácího násilí

Placeholder

Úmluva proti násilí pomáhá: cesta oběti domácího násilí

30. 11. 2023

V ČR je momentálně cesta oběti domácího násilí plná výzev, nedostatků podpory a nejistoty. Zlepšení situace by napomohlo přijetí Istanbulské úmluvy (dále Úmluvy proti násilí). Bude to krok směrem k naplnění standardů v oblasti pomoci a prevence genderově podmíněného násilí, bez ohledu na složení vlády. Nastal čas spojit síly a podpořit úsilí o přijetí této důležité úmluvy, o níž bude Senát ČR hlasovat na konci ledna 2024. Společně můžeme dosáhnout změny.

Nynější systém pomoci obětem násilí a prevence genderově podmíněného násilí v České republice vykazuje mnoho nedostatků. Jak by Úmluva pomohla v oblasti domácího násilí:

Specializovaná a dostupnější síť pomoci pro oběti: V současnosti je v ČR k dispozici pouze 90 lůžek pro oběti a ohrožené děti v bezpečných a specializovaných domech, dostupných pouze ve 2 městech, zatímco doporučení Rady Evropy hovoří o potřebě 1 000 rodinných míst.

Nepřetržitý provoz bezplatné linky pro oběti: Přijetí Úmluvy zajistí, že provoz takové linky nebude ohrožen. V současnosti je financování linky provozováno z Ministerstva vnitra, avšak toto financování lze jednoduše zrušit rozhodnutím vlády.

Specializace policejních týmů: V současnosti jsou tyto týmy pouze v Praze a Brně, přitom potřebujeme jejich dostupnost po celé ČR.

Dostupnější pomoc pro násilné osoby: Zlepšená podpora pro ty, kteří se snaží změnit své vzorce agresivního chování.

Zajištění dostupnosti psychoterapeutických služeb: Ze strany zdravotní pojišťovny pro rodiny s dětmi zasaženými násilím.

Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí představuje první komplexní mezinárodní dohodu, která se systematicky věnuje tématu násilí na ženách a domácího násilí. Ratifikace této úmluvy zajišťuje, že obětem i jejich dětem bude poskytnuta náležitá pomoc od státních institucí a neziskových organizací, aby se mohly osvobodit od násilí a zahojit své rány.

Dva následující příběhy ukazují pozitivní změnu, jakou může přinést přijetí a implementace Istanbulské úmluvy. Jeden vypráví o ženě, která našla podporu ve společnosti, jež úmluvu přijala, a druhý o ženě zemi, která s jejím přijetím váhá.

 

 

.​​
Tento materiál připravila UN WOMEN ve spolupráci s WAVE a Radou Evropy. Česká ženská lobby materiál přeložila do češtiny a adaptovala na české prostředí. 

 

 

 

Soubory ke stažení: