V otevřeném dopise žádáme premiéra, aby podpořil rovné zastoupení žen a mužů v Evropské komisi a ochranu práv žen v období 2024-2029

Placeholder

V otevřeném dopise žádáme premiéra, aby podpořil rovné zastoupení žen a mužů v Evropské komisi a ochranu práv žen v období 2024-2029

10. 6. 2024

Vážený pan 

předseda vlády České republiky 

prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. 

Úřad vlády České republiky 

nábřeží Edvarda Beneše 128/4 

Praha 1 - Malá Strana 

PSČ 118 01 

 

3. 6. 2024

 

Předmět: Rovné zastoupení žen a mužů v Evropské komisi a podpora ochrany práv žen v období 2024-2029

 

Vážený pane premiére, 

obracím se na Vás jménem České ženské lobby, sítě 36 organizací, které pomáhají ženám a působí v oblasti genderové rovnosti. Jako členky Evropské ženské lobby, bychom rády podpořily kampaň k letošním volbám do EU, která usiluje o zajištění rovného zastoupení a účast žen na všech úrovních rozhodování. Věříme, že  podpoříte úspěchy evropského projektu za mír, demokracii, inkluzi, rovnost a solidaritu a že se i Vy zavážete k právnímu závazku EU zajistit rovnost mezi ženami a muži. 

Evropská komise pod vedením své vůbec první předsedkyně Ursuly von der Leyen, která se svým týmem komisařek a komisařů s téměř 50 % genderovou paritou, prosadila zásadní legislativu a iniciativy  podporující práva žen, včetně přijetí Směrnice o potírání násilí vůči ženám a domácího násilí a odblokování a následnému přijetí Směrnice o zlepšení genderové vyváženosti v řídících a dozorčích orgánech  společností.  Apelujeme na Vás, abyste udržel tento směr a abychom tak zajistili rovné zastoupení žen  ve výkonném orgánu EU. 

Proto Vás vyzýváme: 

● Nominujte jak ženu, tak muže na pozici komisaře/komisařky Evropské komisea umožněte tak příští  předsedkyni nebo předsedovi Evropské komise, aby si zvolil/a tým zajišťující rovné zastoupení žen a mužů 

 ● Zajistěte jmenování komisaře/komisařky pro rovnost, s portfoliem zahrnujícím práva žen a genderovou  rovnost 

● Podpořte zřízení formální Rady EU pro práva žen a genderovou rovnost 

● Obnovte Strategii rovnosti žen a mužů na období 2020–2025 a zahrňte do této strategie vyhrazený  rozpočet 

● V návaznosti na připojení EU k Istanbulské úmluvě navrhněte EU koordinátora/ku pro ukončení všech  forem násilí proti ženám a dívkám. Pozici, která bude zajišťovat soulad v implementaci různých legislativních nástrojů (Istanbulská úmluva, Směrnice o násilí na ženách, Směrnice o právech obětí,  Směrnice o obchodování s lidmi atd.). 

Věříme, že jak každá jednotlivá vláda, tak členské státy EU jako celek přijmou svou odpovědnost za prosazování práv žen a dívek v EU, jmenují komisařku či komisaře EU pro rovnost a zajistí rovné  zastoupení žen při tvorbě politik. 

Pro Vaši informaci přikládáme doporučení Evropské ženské lobby v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu v roce 2024. 

 

S úctou, 

Marta Smolíková 

předsedkyně České ženské lobby 

místopředsedkyně Rady vlády pro rovnost žen a mužů 

predsedkyne@czlobby.cz 

0042 603 897 582

 

Soubory ke stažení: