Aktuální zprávy

24. 1. 2024
Právě dnes se má poprvé diskutovat přijetí Úmluvy proti násilí v Senátu ČR. Česká vláda ji schválila již v červnu tohoto roku a nyní je na členkách a členech Parlamentu, aby tento mezinárodní dokument schválili.  More...
24. 1. 2024
Úmluva proti násilí, známá také jako Istanbulská úmluva, dnes neprošla hlasováním Senátu ČR. More...
4. 1. 2024
Dne 4. října se izraelské a palestinské ženy sešly v Jeruzalémě, aby požadovaly ukončení koloběhu násilí a vyjádřily podporu mírovému řešení konfliktu.  More...
22. 12. 2023
Hledáme kolegyni či kolegu na pozici ředitel/ka České ženská lobby (ČŽL).  More...
5. 12. 2023
Na podzimní valné hromadě Česká ženská lobby přijala novou členskou organizaci APODAC a schválila strategii na léta 2024–2029. More...
30. 11. 2023
Momentálně je cesta oběti domácího násilí plná výzev, nedostatku podpory a nejistoty. Úmluva zajišťuje, aby se obětem i jejich dětem dostalo náležité pomoci. More...
25. 11. 2023
Už posedmé se Česká ženská lobby účastní kampaně OSN Orange the World: 16 dní aktivismu proti genderově podmíněnému násilí. Kampaň začíná Mezinárodním dnem za odstranění násilí na ženách 25. 11. a končí Dnem lidských práv 10. 12. More...
24. 11. 2023
Mezinárodní den za odstranění násilí na ženách si každoročně připomínáme 25. listopadu. Iniciativa Roses Revolution poukazuje na porodnické násilí, s nímž se ženy mohou setkat v období přivádění dětí na svět.  More...