Orange the World –⁠ Společně za Istanbulskou úmluvu

Orange the World –⁠ Společně za Istanbulskou úmluvu

25. 10. 2022

Název projektu: Orange the World v Praze –⁠ Společně proti násilí na ženách

Popis projektu:

Projekt se věnuje tématu násilí na ženách a cílí na zviditelňování tohoto problému v ČR. Právě na Mezinárodní den boje proti násilí na ženách pořádáme společně se Švédským velvyslanectvím setkání s mezinárodními aktéry. Zde zde budou pořízeny materiály na podporu kampaně OSN "Orange the world".

Aktivity:

1. Advokační činnost na podporu Úmluvy proti násilí

2. Setkání a kampaň Orange the World na Švédské ambasádě

3. Posílení interních kapacit (ČŽL a EWL)

Období projektu: listopad 2022 –⁠ leden 2023