Zvyšování povědomí o Istanbulské úmluvě Rady Evropy pilotováním společné metodiky vyvinuté Radou Evropy, sítí WAVE a UN Women

Zvyšování povědomí o Istanbulské úmluvě Rady Evropy pilotováním společné metodiky vyvinuté Radou Evropy, sítí WAVE a UN Women

5. 5. 2021

Název projektu:

Zvyšování povědomí o Istanbulské úmluvě Rady Evropy pilotováním společné metodiky vyvinuté Radou Evropy, sítí WAVE a UN Women

Anotace projektu:

Cílem projektu byla podpora systémového a dlouhodobého řešení problému násilí na ženách prostřednictvím ratifikace a implementace Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí, tzv. Istanbulské úmluvy. Aktivity naší iniciativy se zaměřily na širší uznání problému (především na politické úrovně), což povede k lepší podpoře obětí násilí, poskytování služeb ve více regionech, specializovaným policejním týmům i specializovaným azylovým centrům pro oběti hledající pomoc. Hlavní dopad tohoto projektu je lepší společenské pochopení role mezinárodní úmluvy jako nástroje ke zlepšení současné situace a deklarace politické podpory tématu násilí na ženách.

Hlavní cíle projektu:

  • Pokračovat ve zvyšování povědomí veřejnosti – hlavními výsledky jsou vyváženější mediální výstupy, více akcí a debat o tématu násilí na ženách 
  • Zajistit politickou podporu – očekávaným výsledkem je, že politické strany přiznají problém náslí na ženách a deklarují svou politickou podporu ho řešit
  • Navazovat na spolupráci s našimi členskými organizacemi (poskytovatelé služeb obětem násilí) a iniciativou Genderman 
  • Zorganizovat mezinárdoní online konferenci "Společně proti násilí na ženách" - realizováno 25. listopadu 2021
  • Spolupracovat s koalicí Hlas proti násilí a příznivci změny legislativy týkající se redefinice znásilnění – osvěta ve společnosti, propojování politických stran s tématem pro získání politické podpory v příštím volebním období, příprava nové legislativy.

Realizátor projektu: Česká ženská lobby, z.s.

Doba realizace projektu: 04.05.2021 - 03.11.2021

Partner: Otevřená společnost, o. p. s.

Kontaktní osoba: Hana Stelzerová, hana.stelzerova@czlobby.cz, tel .: 725 820 266,

Adresa: www.czlobby.cz

Dárce: Rada Evropy

Soubory ke stažení: