Organizace osvětových kampaní - zvyšování povědomí o vybraných tématech domácího a genderově podmíněného násilí

Organizace osvětových kampaní - zvyšování povědomí o vybraných tématech domácího a genderově podmíněného násilí

26. 10. 2022

Název projektu:

Hlas proti násilí

Popis projektu:

Cílem projektu Hlas proti násilí je realizace osvětové kampaně zahrnující advokační činnost za účelem prevence a potírání nežádoucích stereotypů a příčin genderově podmíněného násilí.
V rámci 20měsíčního projektu zrealizujeme osvětovou a advokační kampaň Hlas proti násilí zvyšující povědomí veřejnosti a politiků/ček o problematice násilí na ženách a Úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí (Istanbulské úmluvě). Toho dosáhneme celonárodní kampaní na sociálních sítích, veřejnými debatami a workshopy v regionech, spoluprací s podporovateli a advokační prací. Projekt pomůže ženám, které jsou nejčastějšími oběťmi genderově podmíněného násilí, a zlepší povědomí společnosti, jaký problém násilí na ženách představuje.

Aktivity:

1. Monitoring anti-gender hnutí, dezinformací a nastavení strategické komunikace

2. Šíření osvěty o mezinárodních standardech v oblasti domácího a genderově podmíněného násilí a rovnosti žen
a mužů skrze média a sociální sítě

3. Pořádání osvětových aktivit v oblasti genderově podmíněného násilí a rovnosti žen a mužů v regionech

4. Vytvoření aliance zaměřené na šíření osvěty a získávání podpory různých aktérů - mezioborová, mezisektorová a mezinárodní podpora tématu násilí na ženách

5. Advokační činnost zaměřená na podporu agendy rovnosti žena mužů, zejména na ratifikaci Istanbulské  úmluvy, či implementace dílčích opatření - změna zákona o znásilnění a zákona o domácím násilí

6. Evaluace dopadů realizovaných aktivit

Partnerské organizace projektu:

1. Otevřená společnost, o.p.s

2. konsent, z.s.

3. Ženy v právu, z.s.

4. Amnesty International Česká republika, z.s.

 

Doba realizace projektu: 01.10.2022 – 30.04.2024

Financování: Norské fondy 

Poskytovatel finančních prostředků: Ministerstvo financí
Kontaktní údaje na realizátory projektu: info@czlobby.cz