Projekty

1. 12. 2020
Neviditelná síla povstává je projekt, který od 1. 12. 2020 realizuje Česká ženská lobby ve spolupráci s partnerskými organizacemi SIMI - Sdružení pro integraci a migraci a Slovo 21//Manushe.  Více...
18. 11. 2020
Projekt Hlas proti násilí si dává za cíl zlepšit situaci v tématu násilí na ženách a domácího násilí prostřednictvím osvěty a podpory obětí a expertů.  Více...
2. 11. 2020
V rámci projektu FATIGUE se propojila s ČŽL výzkumnice Mina Baginová která zkoumá současné feministické sociální hnutí a mobilizaci žen v prostředí krajně pravicové a konzervativní politiky ve východní a střední Evropě. Více...
1. 4. 2020
"Projekt „WITH YOU*TH towards an active citizenship“ podpořila Nadace 0SF v rámci programu Active Citizens Fund. Více...
1. 3. 2020
Neviditelná síla je projekt, který od 1. 3. 2020 realizuje Česká ženská lobby ve spolupráci s partnerskými organizacemi SIMI - Sdružení pro integraci a migraci a Slovo 21//Manushe.  Více...
1. 8. 2019
Společně proti násilí je projekt, který od 1. 8. 2019 realizuje Česká ženská lobby a který je zaměřený na zvyšování informovanosti o domácím násilí a násilí na ženách. Více...
10. 1. 2019
Projekt Neviditelná síla cílí na vytvoření koalice organizací pro práva žen se zaměřením na marginalizované skupiny žen žijících v České republice - Romky a migrantky. Cílem projektu je odstranění předsudků vůči dotčeným skupinám žen. Více...
1. 1. 2019
Hájíme práva žen v České republice je projekt, který od 1. 1. 2019 realizuje Česká ženská lobby.  Více...
1. 1. 2019
Náš projekt se zaměřuje na boj proti stereotypům, které brání rozvoji žen ve veřejném, neziskovém a ekonomickém sektoru naší společnosti, včetně využití informačních kampaní a kulturních akcí.  Více...
1. 1. 2018
Hájíme práva žen v České republice je projekt, který od 1. 1. 2018 realizuje Česká ženská lobby.  Více...