Alliance for Gender Equality in Europe - „Fond 2021 pro solidaritu v post COVID časech“

Alliance for Gender Equality in Europe - „Fond 2021 pro solidaritu v post COVID časech“

21. 1. 2022

Název projektu: Hájíme práva žen v České republice

 

Popis projektu:

Projekt se zasazuje o posilování genderově citlivých opatření ke snížení negativního dopadu covid-19 na ženy a prosazování genderové rovnosti v České republice tak, aby se stala prioritou vlády. Ženy a ženské organizace byly během pandemie covid v první linii a poskytovaly služby ostatním. A právě tyto jsou hlavní cílové skupiny našeho projektu. Díky tomuto projektu budeme moci i nadále podporovat organizace v poskytování potřebných služeb nejzranitelnějším skupinám žen.

 

Aktivity:

1. Prosadit implementaci genderové perspektivy při řešení negativních dopadů krize spojené s covid-19

2. Posílit bezpečné prostředí pro naše členské organizace tak, aby mohly poskytovat služby a pomáhat ženám v jejich zranitelné situaci.

3. Podporovat ratifikaci Istanbulské úmluvy proti násilí na ženách a realizaci konkrétních dílčích opatření.

4. Zvýšit povědomí o službách pro ženy, které se potýkají s důsledky krize spojené s COVID-19 a genderových nerovností, jakož i genderovými stereotypy.

 

Donor: The Alliance for Gender Equality in Europe

Alliance pro genderovou rovnosti V Europě je nedávno vytvořená koalice na podporu pokroku v oblasti rovnosti žen a mužů a práv žen. Je podporován Nadací CHANEL, Nadaci King Baudouin a L’Oréal Fund for Women a pořádá jej Network of European Foundations (NEF).

 

Doba realizace projektu: 01.01.2022 – 31.12.2022

 

Rozpočet: 42 117 EUR