Rovnost žen a mužů - co se můžeme naučit od Islandu?

Rovnost žen a mužů - co se můžeme naučit od Islandu?

26. 2. 2024

Název projektu: Rovnost žen a mužů - co se můžeme naučit od Islandu?  

Popis projektu: Projekt se zaměřuje na zvýšení nízké míry genderové rovnosti v ČR. Cílem studijní cesty na Island, země s vynikajícími výsledky v oblasti ženských práv, je získat poznatky a inspiraci k rozvoji samotné ČŽL jako střešní organizace i k posílení naší advokační práce.

Aktivity:

1. Mezisektorová spolupráce s institucemi - schůzky

2. Případová studie a doporučení 

3. Propagační aktivity k posílení bilaterálních partnerství

Období projektu: 1.12.2023 - 29. 3. 2024
Donor: Nadace Open Society Fund Praha