Operační program Zaměstnanost plus: Navýšení kapacit ČŽL

Operační program Zaměstnanost plus: Navýšení kapacit ČŽL

1. 6. 2023

Hlavním cílem projektu je navýšení kapacit sekretariátu sítě České ženské lobby, která působí v oblasti rovnosti žen a mužů od roku 2008. V rámci projektu ČŽL nastartuje procesy efektivnějšího fungování v oblasti strategického a finančního plánování a prezentace organizace navenek. Projekt se zaměří na dílčí cíle výzvy, které povedou k vytvoření jasné vize a cílů organizace, zlepšení komunikace směrem k partnerům a veřejnosti a nastavení vícezdrojového a předvídatelného financování.

Doba realizace projektu: 1. 6. 2023 – 30. 11. 2024

 

Výsledkem projektu bude jasně formulovaná strategie ČŽL na min. 3 roky po skončení projektu, bude mít nastavený systém zveřejňování informací o cílech, aktivitách, přínosech a hospodaření, přijatý etický kodex, vypracovanou PR strategii. Skrze vzdělávací a implementační aktivity dosáhne na bagatelní podporu min 5 zaměstnankyň/ců, které získají lepší kompetence pro spolupráci a komunikaci s veřejností a partnery, včetně státní správy.  Díky finanční analýze vyhodnotí příležitosti pro udržitelné financování a připraví novou fundraisingovou strategii organizace zaměřenou na diverzifikaci zdrojů. 

Výsledek projektu: ČŽL bude díky projektu navýšení kapacit NNO působících v oblasti rovnosti žen a mužů schopna reagovat na negativní vlivy v rámci české společnosti na činnost NNO, které jsou v posledních letech stále kritičtější. Současně bude aktivnější v boji proti genderovým desinformacím, které poškozují téma genderové rovnosti a oslabují prosazování demokratických evropských hodnot. 

Kontaktní údaje na realizátory projektu: info@czlobby.cz