V otevřeném dopise žádáme poslaneckou sněmovnu o projednání Úmluvy proti násilí

Placeholder

V otevřeném dopise žádáme poslaneckou sněmovnu o projednání Úmluvy proti násilí

21. 2. 2024

Markéta Pekarová Adamová

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
 

Vážená paní předsedkyně, vážení poslanci, vážené poslankyně,

 

cítíme hluboké zklamání, že Senát České republiky odmítl přijmout Úmluvu Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí, známé rovněž jako Úmluva proti násilí. Tento klíčový dokument v oblasti lidských práv byl přijat již 37 státy Rady Evropy, včetně 22 členských států EU. Je pro nás nepochopitelné, že se Česká republika nepřidává k mezinárodnímu úsilí o zastavení závažného problému násilí na ženách a domácího násilí.  

 

Odmítnutí úmluvy Senátem by však nemělo být důvodem k zastavení ratifikačního procesu. Naopak, vyzýváme Poslaneckou sněmovnu ČR, aby bezodkladně pokračovala v projednávání Úmluvy proti násilí a svým hlasováním podpořila její ratifikaci. Horní komora může své hlasování opakovat v novém složení po letošních senátních volbách, čímž se proces ratifikace urychlí.  

 

Veřejná diskuse, která následovala po rozhodnutí Senátu, dokládá, že domácí a sexualizované násilí je téma, které veřejnost zajímá a které nelze nadále ignorovat, bagatelizovat nebo ospravedlňovat. Poslední medializované případy (odkazy zde a zde) plně odhalily to, na co organizace věnující se pomoci obětem upozorňují již léta - na vážné nedostatky v preventivních opatřeních, v dostupnosti pomoci obětem a v adekvátním trestání pachatelů, které by zároveň odráželo nepřijatelnost jejich chování. Právě tyto oblasti představují hlavní pilíře, na nichž je Úmluva postavena a k nimž poskytuje komplexní návod. 

 

Vyzýváme poslance a poslankyně, aby podpořili přijetí Úmluvy proti násilí a ukázali, že jim na osudu obětí a přeživších záleží. Je na čase, aby Česko ratifikovalo tuto Úmluvu a zavázalo se k odstranění stávajících nedostatků v systému prevence a potírání násilí. Je naší povinností poskytnout obětem násilí včasnou a adekvátní pomoc a zajistit jim spravedlnost.

 

S úctou,

za koalici Hlas proti násilí mluvčí Hana Stelzerová

Pavel Gruber, Amnesty International ČR

Marta Smolíková, Česká ženská lobby

Johanna Nejedlová, Konsent

Tomáš Pavlas, Otevřená společnost 

Kristýna Benešová, Ženy v právu 

 

K otevřenému dopisu se připojily taky následující organizace a osobnosti:

 

Jaroslava Chaloupková, Acorus

Zdena Prokopová, Rosa - centrum pro ženy

Kristýna Kolářová, Magdalenium, z.s.

Soňa Morawitzová, Nadace Krása pomoc

Miroslava Vokounová Krepčíková, Nadační fond Propolis 33

Claudie Laburdová, Slovo 21, z. s. Romská ženská skupina Manushe

Andrea Krchová, Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR

Natalia Jirat-Ziolkowska, Ciocia Czesia

Lenka Matoušková, Aufori, o.p.s.

Jana Miléřová, Glopolis, o. p. s.

Ondřej Kožušník, Bears of Ostrava z. s.

Barbora Bírová, Platforma pro sociální bydlení

Lenka Vonka Černá, Národní asociace dobrovolnictví - předsedkyně

Jindřich Calta, Kohonevolit z. s.

Andrea Tobolová, Adriana - místo, kde na to nejsi sama z.s.

Někdo Ti uvěří, z.s.

 

Anna Šabatová, bývalá veřejná ochránkyně práv

Alena Doláková, herečka 

Martina Hynková Vrbová, moderátorka, Česká televize a Český rozhlas 

Linda Bartošová, novinářka

Daniel Bartoň, advokát

Adam Šimek, psychoterapeut

Blanka Kmentová, bývalá zdravotní sestra a pracovnice přímé péče v sociálních službách

Kryštof Stupka, právník a aktivista

 

Přidejte se k otevřenému dopisu, aby Sněmovna projednala Úmluvu proti násilí zde

Projekt Hlas proti násilí (LP-HRMGSC-003) je realizován v rámci programu, který je spolufinancován z Norských fondů 2014-2021.

Soubory ke stažení: