Neviditelná síla

Neviditelná síla

10. 1. 2019

Neviditelná síla je projekt, který od 1. 10. 2019 realizuje Česká ženská lobby ve spolupráci s partnerskými organizacemi SIMI - Sdružení pro integraci a migraciSlovo 21//Manushe

Migrantky a romské ženy v České republice i jinde v Evropě čelí ekonomickým i sociálním bariérám v oblasti rovnosti a žijí v postavení obzvláště zranitelném vůči násilí a diskriminaci. Tyto skupiny v Česku podléhají vícenásobné diskriminaci založené na kategorii pohlaví, příslušnosti k sociální skupině, etnicitě nebo právnímu postavení. Dostupné statistiky a podpůrné nevládní organizace navíc ukazují nedávný trend feminizace migrace, stárnutí a chudoby. Migrantky a romské ženy jsou často vystaveny vyššímu riziku sociálního vyloučení, žijí v horších materiálních podmínkách a mají nižší kvalitu života ve srovnání s většinou žen v české společnosti. Tyto skupiny žen mají nejzranitelnější postavení ve společnosti. Z tohoto důvodu chceme realizovat náš projekt, který stojí na dvou pilířích. První z nich spočívá ve zvyšování povědomí veřejnosti o situaci romských žen a migrantek. Druhý pilíř má oporu v rozvíjení spolupráce mezi příslušnými organizacemi občanské společnosti. Zaměřujeme se také na posílení vzájemné solidarity mezi ženami ze znevýhodněných skupin.

Náš projekt cílí na vytvoření koalice organizací pro práva žen se zaměřením na marginalizované skupiny žen žijících v České republice - Romky a migrantky. Cílem projektu je prostřednictvím networkingu, advokační činnosti, budování kapacit a zvyšování veřeného povědomí bojovat proti antigypsymu, xenofobii a rasismu v různých podobách, odstranit předsudky vůči dotčeným skupinám žen a obecně posílit toleranci v české společnosti.

 

 

Název projektu: "Neviditelná síla"

Realizátoři projektu: Česká ženská lobby, SIMI - Sdružení pro integraci a migraci, Slovo 21

Doba realizace projektu: 1. 10. 2019 – 30. 9. 2020

Kontaktní osoba: Hana Stelzerová, hana.stelzerova@czlobby.cz, tel.: 725 820 266

Web: www.czlobby.cz

Poskytovatel: EVZ - Stiftung "Erinnerung, Verantwortung und Zukunft"