Společně proti násilí

Společně proti násilí

1. 8. 2019

Záměrem projektu Společně proti násilí je uspořádání konference na téma násilí na ženách a síťování relevantních aktérů.

 

Cílem projektu je rozšíření diskuse o problému násilí a jeho prevence, aktuálních trendech, dobré praxi a preventivních opatřeních v dané problematice. V rámci konference vystoupí experti/ky věnující se tématu násilí na ženách a jeho prevenci z řad poskytovatelů sociálních a návazných služeb a státní správy. Účastnici/ce tak budou moci sdílet své zkušenosti s prací v problematice násilí, diskutovat o účinných preventivních opatřeních a zejména rozvíjet spolupráci. Zzískají také komplexní pohled na danou problematiku.

Účelem konference je diskuze nad komplexním systémem péče a pomoci obětem, ale i pachatelům, a osvěta vedoucí k nulové toleranci k násilí v české společnosti. Součástí bude zaměření tématu násilí na nejzranitelnější skupiny žen (ženy bez domova, romské ženy, ženy s migrantskou zkušeností) a nástroje pomoci těmto konkrétním skupinám. 

Konference je určená pro pracovníky/ce sociálních a návazných služeb. Mezi oslovené skupiny patří:

  • pracovníci a pracovnice sociálních a návazných služeb
  • koordinátoři/ky prevence kriminality městské části Prahy
  • sociální kurátoři/ky měst a obcí
  • poskytovatelé sociálních služeb (příspěvkové organizace, NNO)
  • zástupci/kyně ze státní správy a krajů
  • koordinátoři/ky komunitního plánování sociálních služeb
  • pracovnici/ce OSPOD a další zájemci/kyně.

Předpokládaný počet účastníků a účastnic konference, včetně lektorů a lektorek, je 100 lidí.

 

Název projektu:

"Společně proti násilí"

Realizátor projektu: Česká ženská lobby, z.s.

Doba realizace projektu: 1. 8. 2019 – 6. 12. 2019

Kontaktní osoby: Hana Stelzerová, hana.stelzerova@czlobby.cz, tel.: 725 820 266

     Diana Gregorová, diana.gregorova@czlobby.cz, tel.: 734 653 454

Web: czlobby.cz 

Poskytovatel: Magistrát hlavního města Prahy