WITH YOU*TH towards an active citizenship

WITH YOU*TH towards an active citizenship

1. 4. 2020

Česká ženská lobby je partnerskou organizací bez finanční účasti v projektu vedeném organizací Nesehnutí.

"Projekt „WITH YOU*TH towards an active citizenship“ podpořila Nadace 0SF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací.

Program je financován z Fondů EHP a Norska."